تشریح مشكلات و چگونگي حمايت از كشاورزان توتون و تنباكو كار در مجلس از سوی مدیرعامل دخانیات 


به گزارش الف در دستور کار کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی آمده که محمد شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، بعدازظهر سه شنبه آینده در جلسه این کمیسیون حاضر می شود.

شیخان در جمع اعضای این کمیسیون، ضمن ارائه گزارش عملکرد و بررسی چالشها، به مسائل و مشکلات فراروی کشت کاران توتون و تنباكوكار و همچنین جزئیات بسته حمایتی کشاورزان که در اسفند سال گذشته رونمایی شد، خواهد پرداخت.

این جلسه در پی سیاست های حمایتی اخیر مدیرعامل جدید شرکت دخانیات ایران از کشاورزان توتون و تنباكو کار بخصوص رونمایی از بسته کشاورزی با مزیت های خرید تضمینی محصولات آنها و افزایش قیمت به نفع کشاورزان و ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به كشاورزان و همچنين جلوگيري از واردات بي رويه و خروج ارز از كشور برگزار می شود.

پیش از این با دعوت ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دکتر شیخان در جلسه روز دوشنبه 29 فروردین کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شد و به نمایندگان گزارش مبسوطی ارائه کرد.