تصادف ساختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخاذی اجتناب کرده اند خودروهای پرهزینه قیمت + فیلم


به گزارش صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، سرهنگ حمدالله رحمتی پور اظهار داشت: همراه خود هوشیاری کارشناس تصادفات راهور کرج در یک واحد تصادف ساختگی همراه خود عالی تجهیزات خودرو هیوندای 2 نفر دستگیر شدند.

وی افزود: در تجزیه و تحلیل های بعدی خاص شد وی 18 بار اجتناب کرده اند طریق تلفن خصوصی شخصی همراه خود پلیس 110 در خصوص موضوعات مختلف اجتناب کرده اند جمله تصادف در نتیجه جرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی اموال خصوصی تصمیم گرفته کدام ممکن است در فینال حادثه خوشبختانه این 2 نفر تعیین شدند. ، توسط پلیس دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه گرفت.» افسران قضایی شدند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر