تصویر زیبای ناسا اجتناب کرده اند بال‌های فرشته در منطقه


به گزارش فارس، «بال‌های فرشته»، نامی مستعار برای 2 کهکشان در جاری اختلاط در منظومه VV۶۸۹ است کدام ممکن است همراه خود عنوان‌های MCG+۰۳-۲۶-۰۱۶، IRAS F۰۹۵۸۸+۲۰۰۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید LEDA ۲۹۰۳۱ نیز شناخته می‌شود.

این تصویر کدام ممکن است توسط تلسکوپ فضایی هابل  ارائه شده، 2 کهکشان در جاری اختلاط را آرم می‌دهد. در مقابل ترازهای تصادفی کهکشان‌ها کدام ممکن است به تذکر می‌رسد تنها روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سطح تذکر ما روی پایین بیانیه می‌شود همراه خود هم همپوشانی دارند، این 2 کهکشان در VV-۶۸۹ در میانه عالی برخورد هستند. 

تلسکوپ فضایی هابل تلسکوپی است کدام ممکن است در سال ۱۹۹۰ توسط شاتل دیسکاوری در مدار ورود به قرار گرفت. عنوان این تلسکوپ اجتناب کرده اند عنوان کیهانشناسی به تماس گرفتن ادوین هابل گرفته شد. اگرچه هابل نخستین تلسکوپ فضایی نبود ولی یکی اجتناب کرده اند بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکاربردترین‌ها به‌شمار می‌آید.