تصویر | نیوسا زیگامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظانش


برترین ها: تصاویری اجتناب کرده اند نیشا زیگامی به در کنار محافظش در نیمه عصر ویژه دنیای آنلاین ما رویت شد.

عکس ویژه این بازیگر زن با محافظانش

این بازیگر 41 ساله برای ورزشی در فیلم های شوریده (1383) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حس پنهان (1385) نامزد اکتسابی سیمرغ بلورین اجتناب کرده اند جشنواره فیلم فجر شد.