تعدادی از روز بلند مدت برای مبارزه فوق العاده ضروری است


NBC نیوز یکشنبه عصر به نقل اجتناب کرده اند زلنسکی اظهار داشت: «نیروهای روسی عملیات غول پیکر تری را در شرق اوکراین انجام خواهند داد.

وی علاوه بر این روسیه را به ناپایدار اجتناب کرده اند پاسخگویی جنایات جنگی در اوکراین متهم کرد.

زلنسکی اظهار داشت: زمان آن فرا خواهد رسید کدام ممکن است همه عامل را بپذیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت را انکار نکنند.

رئیس جمهور اوکراین بار تولید دیگری اجتناب کرده اند کشورهای غربی اجتناب کرده اند جمله آلمان خواست به همان اندازه کمک های بیشتری به این ملت حاضر کنند.

زلنسکی اظهار داشت کدام ممکن است در جریان گفتگوهای شخصی همراه خود اولاف شولز، صدراعظم آلمان، دانستن درباره چگونگی تحریک کردن تحریم ها علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وادار کردن مسکو به پذیرش صلح صحبت کرده است.

وی یکپارچه داد: آنها اقامت ده ها میلیون نفر را نابود کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه تمام عیار را راه انداختند با این حال طوری رفتار می کنند کدام ممکن است انگار ما مقصریم.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، زلنسکی روز شنبه نیز در پیامی ویدیویی مدعی شد کدام ممکن است حمله روسیه به اوکراین محدود نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل اروپا را در بر خواهد گرفت.

{در این} نامه، زلنسکی تقاضا شخصی برای تحریم مناسب نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین روسیه را تجدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تأمین “ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت روسیه” خواند.

زلنسکی در اظهار داشت‌وگو همراه خود آسوشیتدپرس در دوران ریاست‌جمهوری شخصی کدام ممکن است از نزدیک دفاع کردن می‌شود، اظهار داشت کدام ممکن است اختصاص داده شده به مذاکره برای نوک دیپلماتیک مبارزه است، حتی وقتی روسیه بخواهد اوکراین را “مجازات” تدریجی. او علاوه بر این اذعان کرد کدام ممکن است بعید است صلح برای عجله حاصل شود. تاکنون 9 ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تولید دیگری افسران ارشد {در این} مذاکرات نمایندگی نکرده اند.

در 21 فوریه 2022، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استقلال جمهوری های خلق دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در جهان دونباس را به رسمیت محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مراقبت نشده غرب به اولویت های امنیتی مسکو انتقاد کرد.

سه روز بعد، در روز پنجشنبه 24 فوریه 1400، پوتین به اصطلاح «عملیات ویژه» را علیه اوکراین تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط پرتنش مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف را به 1 رویارویی ارتش تغییر کرد. نبرد در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ به اقدامات روسیه یکپارچه دارد

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر