تعهد پتروشیمی دارای مجوز زیست محیطی است


به گزارش تسنیم، غلامرضا شریعتی مشاور افراد بهشهر در مجلس شورای اسلامی یکی اجتناب کرده اند حامیان بی نظیر پتروشیمی میانکاله است. این ساختار حواشی زیادی را در بخش ایده ها کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب مازندران نیز اصل توقف آن را صادر کرده است.

آسیب به تنظیم زیست، نبود زیرساخت برای چنین تعهد ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به تضاد چیز خوب در مورد در تعهد اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی مخالفان این تعهد مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است بعد از همه حامیان آن اجتناب کرده اند جمله مشاور بهشهر مدعی هستند کدام ممکن است تعهد همه عامل را به کف دست می آورد. مجوزهای می خواست اجتناب کرده اند گروه های دولتی

مشروح گفتگوی تسنیم همراه خود غلامرضا شریعتی مشاور بهشهر را می خوانید.

پرس و جو: تاسیسات تولیدی پتروشیمی چگونه راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد اجتناب کرده اند چه روزی آغاز شد؟

شریعتی: ابتدا باید بگویم کدام ممکن است شناسایی این تعهد پتروشیمی میانکاله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد پتروشیمی امیرآباد مازندران شناسایی دارد.

نزدیک به 4 سال پیش انتخاب بر این شد کدام ممکن است وزارت نفت در زمینه استقرار پتروشیمی در سواحل شمالی ملت کارهای تخصصی انجام دهد چرا کدام ممکن است صنعت پتروشیمی یکی اجتناب کرده اند صنایع آبی ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده کم است. اب. در ملت ما آبی هستیم، باید در سواحل شمالی ملت این {اتفاق بیفتد}، به همین دلیل پوشش مقامات این بود کدام ممکن است پتروشیمی را به همان اندازه حد امکان در سواحل شمال افزایش دهد.

4 سال پیش وزارت نفت موظف شد بازرسی های مورد نیاز را برای مونتاژ پتروشیمی هایی در مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان تحریک کردن تنبل کدام ممکن است در آن نقطه در گیلان باورپذیر نبود. بعد از همه باقی مانده است این موضوع به طور مناسب منتفی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید او شناخته شده به عنوان کارشناس مشغول به شکل است.

در مازندران پس اجتناب کرده اند بازرسی های اولین همراه خود راه اندازی پتروشیمی موافقت شد. پس اجتناب کرده اند آن زمان ای کدام ممکن است اکنون در محل قرار دارد ایجاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد رئوس مطالب تبدیل می شود.

صحبت های درست در این لحظه کسب اطلاعات در مورد پتروشیمی امیرآباد خارق العاده است. آن روز حتی بحث سرمایه گذار مطرح نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی وزارت نفت باید انتخاب می گرفت کدام ممکن است مونتاژ این پتروشیمی در مازندران صحیح است هر دو خیر.

پس اجتناب کرده اند کار کارشناسی، وزارت نفت چکیده شخصی را به هیئت مقامات کشتی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز مونتاژ پتروشیمی صادر شد. اینکه برخی رسانه ها می گویند این تعهد تصویب نشده است جعلی است. در مقامات در گذشته هیأت وزیران همراه خود احداث تعدادی از پتروشیمی موافقت کرد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها پتروشیمی امیرآباد است.

باید در تذکر داشت کدام ممکن است مصوبات هیأت وزیران در گذشته اجتناب کرده اند حاضر در کمیته های زیربنایی دولتی بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روی مشاوران کار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تصویب تبدیل می شود.

پرس و جو: یکی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است آموزش داده شده است شد عدم تایید زیست محیطی اجتناب کرده اند هیات وزیران برای این تعهد است.

شریعتی: 9 این مناسب نیست. رئیس گروه تنظیم زیست کدام ممکن است معاون رئیس جمهور است در دوره ها هیئت مقامات نمایندگی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان تصویب ساختار باید تذکر کارشناسی بدهد. در زمان رای گیری برای احداث پتروشیمی، مشاوران تنظیم زیست در آن نقطه موافق بودند.

بعد از همه در همین جا منصفانه نکته را باید بگویم: اینطور نباشد کدام ممکن است مقامات اقدام تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعداً مقامات بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگوید ما قبول نداریم. {در این} صورت سنگ به سنگ نمی چسبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش هایی برای ملت تحمیل می تنبل.

پرس و جو: محل این تعهد چیست؟

شریعتی: طبق قوانین در سازماندهی این گونه صنایع در یک واحد شهرستان عناصر متعددی باید اندیشه در مورد شود کدام ممکن است یکی شکاف جمعیتی، عکس شکاف اجتناب کرده اند بخش های آبخیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس شکاف به همان اندازه ظریف است. مناطقی اجتناب کرده اند اماکن ایالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری هایی کدام ممکن است وعده های غذایی در آنجا تهیه خواهد بود. بعد از همه مسئله مهم تولید دیگری نزدیکی به خیابان های بی نظیر است کدام ممکن است نزدیک به راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریدور شمال به جنوب است. همه اینها باید در گذشته اجتناب کرده اند صدور مجوز تعیین مقدار شوند.

طبق معمول زیست محیطی برای تحمیل اقتصادی همراه خود این مشخصه ها باید فاکتورهای مورد نیاز را در شخصی داشته باشد. بعد از همه محل پتروشیمی امیرآباد حوضه ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ده کیلومتر همراه خود آن شکاف دارد. در زمینه تالاب ها معمول می خواست 1400 متر شکاف جوی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد همراه خود نزدیک ترین تالاب حدود 5 کیلومتر شکاف دارد کدام ممکن است 3 برابر استانداردهای مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان است.

نکته بعدی درمورد به حریم این مجموعه است. زمینی کدام ممکن است برای این تعهد عظیم محدوده شده، بایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو در آن نمی روید. حدود 18000 هکتار پایین خشک در ساحل شمالی بهشهر داریم کدام ممکن است 12000 هکتار آن در اختیار تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6000 هکتار در اختیار موسسه مالی املاک است کدام ممکن است 6000 هکتار آن به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز اختصاص دارد. شهرک اقتصادی شهید سلیمانی.

پرس و جو: در بحث تامین خوراک پتروشیمی ها نیز مسائلی موجود است. همراه خود وجود مشکلاتی کدام ممکن است در فصل زمستان در شهرهای شمالی تبصره می کنیم، حدس و گمان به چگونه وعده های غذایی تامین شود؟

شریعتی: 2 جاده لوله سوخت در 5 کیلومتری این پتروشیمی ها موجود است کدام ممکن است داروها غذایی اجتناب کرده اند آن تامین تبدیل می شود. وقتی وزارت نفت مجوز وعده های غذایی می دهد یعنی تحقیق کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان ندارد سرمایه گذار در تعدادی از ده کیلومتری وعده های غذایی بدهد. بعد از همه مسئولان وزارت نفت هم دلیل دهند کدام ممکن است بر چه اساسی مجوز در دسترس بودن علوفه صادر کردند؟

پرس و جو: یکی اجتناب کرده اند ایرادات بی نظیر این تعهد آسیب به تنظیم زیست است. چقدر کار کارشناسی {در این} زمینه {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه مجوزهای مورد نیاز را گرفته است؟ همراه خود ملاحظه به اینکه تنظیم زیست ادعا می تنبل {در این} مشخص شده مثبتی ندارد.

شریعتی: تاکنون سه مونتاژ تعیین مقدار زیست محیطی این تعهد برگزار شده است. کمیته تعیین مقدار اول مجوزی صادر نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتجلسه توقیف شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مونتاژ در گذشته تاریخی 25 اردیبهشت 1400 شمسی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصین بخش های مختلف نیز در آن حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تشکیل مونتاژ، لزوم اطلاع سرمایه گذار اجتناب کرده اند وجود نواقصی کدام ممکن است باید تعمیر شود، متذکر شد.

دومین کمیته تعیین مقدار زیست محیطی این تعهد در 29 مرداد 1400 تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت مونتاژ ابهامی باقی ماند کدام ممکن است در نتیجه صدور مجوز نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد این ناهنجاری توسط سرمایه گذار برطرف شود.

در مونتاژ سوم پس اجتناب کرده اند تعمیر نواقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات توسط سرمایه گذار، مجوز زیست محیطی تعهد صادر شد. این مونتاژ در 17 مهر ماه 1400 تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز آن به امضای محل کار مدیرکل تعیین مقدار تنظیم زیست رسید، با این حال پس اجتناب کرده اند امضای مدیرکل این اداره، جناب آقای طاگرچی (معاون نیروی انسانی وقت گروه تنظیم زیست). ) صورتجلسه را امضا نکرد. موضوع را پیگیری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند اینکه به نتیجه نرسیدیم گزارشی را برای رئیس شورا کشتی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان موضوع را به آقای نیکزاد ارجاع دادند کدام ممکن است در نتیجه مونتاژ معاون رئیس جمهور همراه خود گروه تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار شد. مازندران در هجدهم بهمن 1400. دیروز اجتناب کرده اند بازیابی تعهد در محل کار آقای نیکزاد بود. {در این} مونتاژ دکتر تجرشی نیز حضور داشتند کدام ممکن است محتوای متنی بسته شدن تعیین مقدار زیست محیطی را امضا نکردند. {در این} مونتاژ آقایان جلالوندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشیان اجتناب کرده اند گروه تنظیم زیست حضور داشتند. بعد از همه اجتناب کرده اند شخصی آقای سلاگه دعوت شده بود کدام ممکن است {به دلیل} حضور رئیس جمهور در مونتاژ عکس نمایندگی نکرد. {در این} مونتاژ کدام ممکن است همراه خود حضور استاندار مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نمایندگی تکنسین های پتروشیمی ملت برگزار شد، حدود 2 ساعت تمام ابهامات مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان گروه تنظیم زیست نتوانستند به تعیین مقدار های زیست محیطی تعهد اعتراض کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان دکتر دکتر . تگریشی اول بهانه آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند تذکر گروه تنظیم زیست تخصیص پایین برای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی برای این تعهد مانعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مجوز اولین صادر شود مونتاژ را خاتمه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد اجرایی شود. . عملیات پس اجتناب کرده اند تملک پایین.

حتی گروه تنظیم زیست همراه خود کشتی نامه ای به گروه دارایی ها خالص (آقای شجاعی) نیازمند واگذاری پایین به تعهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دفترخانه پایین به تماس گرفتن سرمایه گذار تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات پول پایین را اکتسابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاوش بر این مقدمه به پایان رسید.

در آن مونتاژ در مجلس، آقای تقرچی ادعا کرد کدام ممکن است عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهاماتی موجود است کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند واگذاری پایین خبر دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ابهامی کدام ممکن است برای سرمایه گذار پیش می آید را به ما اظهار داشت.

پرس و جو گروه دارایی ها خالص مبنی بر اینکه واگذاری تصرف پایین به سرمایه گذار به نظرش نبوده است؟

شریعتی: خواه یا نه اداره با بیرون مجوز ممکن است پایین دولتی را به شخص خاص بدهد؟

پرس و جو: {در این} تعهد چقدر است؟

شریعتی: سرمایه گذار (هلدینگ وایکو) 80 هزار میلیارد تومان {در این} تعهد خواهد کرد.

پرس و جو: اخیراً در یکی اجتناب کرده اند این سیستم های تلویزیونی اجتناب کرده اند کنجکاوی شخصی به این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه در جستجوی زمینی {در این} قلمرو هستید صحبت کردید. تفسیر خواهید کرد اجتناب کرده اند این همان چیزی است که؟

شریعتی: گذشته تاریخی من می خواهم را همه در ملت می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن من می خواهم در بهشهر هم معلوم است. 126 متر مساحت کل زمینی است کدام ممکن است من می خواهم در آن خانه ساختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت نفر اجتناب کرده اند خانوار ام وقف انقلاب شدند، مسکن من می خواهم شفاف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گونه بحث ها خطا است.

پرس و جو: چرا تعهد پس اجتناب کرده اند واگذاری پایین به معامله گران متوقف شد؟

شریعتی: وقتی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز متوقف شد، جامعه های ضد انقلاب به یکباره آسیب دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تشکیل میزگردهای مختلف، علیه این تعهد سمپاشی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیدواژه هایی را مطرح کردند کدام ممکن است توجه نواز بود.

یکی اینکه در میانکاله پتروشیمی ساخته تبدیل می شود کدام ممکن است مناسب نیست. عنوان تعهد چون آن است گفتم پتروشیمی امیرآباد مازندران است. مسلسل عکس هم با اشاره به من می خواهم بود، اظهار داشت شریعتی حامی بی نظیر این ساختار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع تاکنون صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اعضای شورای استان اجتناب کرده اند این ساختار حمایت می کنند.

با این حال در 18 فروردین 1401 گروه تنظیم زیست جزییات معمایی را به سرمایه گذار ابلاغ کرد. تعهد نباید قطع شود چون اصلا چنین محدودیتی وجود نداشت. در صورتجلسه ای کدام ممکن است در مجلس داشتیم ردیابی شد کدام ممکن است تعهد همزمان همراه خود واگذاری پایین تحریک کردن شود. ما در اطراف منصفانه میز به هماهنگی رسیدیم، با این حال برخی عهد شخصی را شکستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذاشتند تعهد پیش برود.

پرس و جو: به نظر می رسد مانند است گروه بازرسی نیز دیگری این ساختار {بوده است}.

شریعتی: دقیقاً یادم نیست، در اولین هر دو دومین مونتاژ تعیین مقدار تنظیم زیست بود کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند مونتاژ، دبیر آقای تقرگچی نامه ای 2 صفحه ای به ایشان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای تقرگچی ادعا کردند کدام ممکن است گروه بازرسی در آن نامه کدام ممکن است برای ادغام کردن در حدود 20 بند، گروه تنظیم زیست ادعا کرد کدام ممکن است سرمایه گذار باید پاسخ دهد همراه خود ناهنجاری حال، مقرر شد مونتاژ تعیین مقدار تجدید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذار ناهنجاری پیش آمده را تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مونتاژ را کدام ممکن است در نتیجه صدور مجوز شد برگزار کرد. .

پرس و جو: پایین اختصاص یافته برای مونتاژ این تعهد در ولسوالی حسین آباد قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند باشندگان این قلمرو می گویند کدام ممکن است این قلمرو چراگاه احشام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید تخریب شود.

شریعتی: گفتم: زمینی کدام ممکن است برای مونتاژ تعهد کنار هم قرار دادن شده بایر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشت ندارد. مگر تبدیل می شود در سه کیلومتری روستا زمینی به این وسعت وجود داشته باشد کدام ممکن است افراد روستا اجتناب کرده اند آن رفتن کنند کدام ممکن است تأمین بی نظیر امرار معاش آنها کشاورزی باشد؟ بعد از همه این پایین برای ریاست جمهوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مقامات مالک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ شخص خاص به صورت انفرادی حاوی این تعهد نیست.

پرس و جو: چرا همراه خود اصل دادستانی مازندران این تعهد متوقف شد؟

شریعتی: در نظر گرفته شده می کنم این ملت قوانین دارد. در صورت وجود فساد در کاری کدام ممکن است {انجام شده} است، دادستانی ممکن است تعهد را متوقف تنبل، با این حال مجوزهای مورد نیاز توسط تنظیم زیست صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویب هیئت وزیران رسیده است. باید دلیل داد کدام ممکن است چرا مدعی العموم مازندران این تعهد را متوقف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه افرادی که چنین دستوری را صادر کردند چه شد؟

پرس و جو: خواهید کرد گفتید 30 به همان اندازه 40 هزار نفر به صورت مستقیم هر دو غیرمستقیم {در این} ساختار مشارکت خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین شغلی برای او یا او فراهم تبدیل می شود کدام ممکن است برخی معتقدند تحمیل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان برای 500 نفر به صورت مستقیم تحمیل تبدیل می شود. در شهرهای شمالی نیروی تخصصی علاوه بر این این ساختار {وجود ندارد}.

شریعتی: بعد از همه باید مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان به این ناهنجاری پاسخ دهند. این تعهد مشتقات زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شیفت کاری ممکن است هزار نفر را مشغول به کار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی متخصص برای این تعهد به سادگی توسط دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت مازندران واقع در بهشهر تامین تبدیل می شود.

تعهد پتروشیمی امیرآباد به خوبی می‌داند کدام ممکن است جامعه‌هایی مشابه بی‌بی‌سی، اینترنشنال را انتخاب کنید و انتخاب کنید VoA به بهانه تنظیم‌زیست امتیازات غیرواقعی را علیه این صنعت مطرح کرده‌اند به همان اندازه اجتناب کرده اند پیشرفت ما {در این} زمینه جلوگیری کنند.

ملت ما در صنعت پتروشیمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بالاترین استانداردهای جهانی برخوردار است، دستاوردهای خوبی داشته است. قطعا این پتروشیمی ها ضرر زیست محیطی ندارند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر