تعیین مقدار محسن هاشمی اجتناب کرده اند مونتاژ رئیسی همراه خود فعالان سیاسی/ دلایل معاون رئیسی کسب اطلاعات در مورد گرانی‌ها/ افزایش دستمزد کارمندان منتفی تبدیل می شود؟


آمار کرونا در ایران

بنابر ادعا وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در لحظه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۵۵ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ نفر اجتناب کرده اند آنها بستری شدند.

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۸ نفر رسید.

متاسفانه در کل ۲۴ ساعت قبلی، ۱۳ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ نفر رسید.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر ادعا وزارت بهداشت، به همان اندازه کنون ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۹ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۷ نفر دُز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۲ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در ملت تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۸ دُز رسید.

در در یک روز واحد روز قبل ۵۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۷ دُز واکسن کرونا در ملت تزریق شده است.

***

تعیین مقدار محسن هاشمی اجتناب کرده اند مونتاژ رئیسی همراه خود فعالان سیاسی

محسن هاشمی‌رفسنجانی رئیس شورای مرکزی حزب در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، کسب اطلاعات در مورد دیدار روز قبل‌ی برخی فعالان سیاسی همراه خود آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور تصدیق شد: این کلاس ها در همه مقامات‌ها گذاشته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا روسای جمهور اجتناب کرده اند جایگزین ماه رمضان استفاده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گروه‌های مختلف تحقق‌هایی دارند؛ مونتاژ دیروز هم اجتناب کرده اند ساعت 18 تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطار شکسته نشده داشت.

وی افزود: مدعوین اجتناب کرده اند منظر سیاسی شخصی صحبت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا صحبت‌ها اجتناب کرده اند اصل هم خارج می‌شد. اگرچه بواسطه آنکه مدعوین عمدتا دبیران کل رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای شوراهای مرکزی رویدادها بودند، باید تا حد زیادی کسب اطلاعات در مورد رویدادها صحبت می‌شد ولی صحبت‌ها {به سمت} امتیازات مالی سر خورد. در واقع این مباحث هم‌اکنون در میل است.

هاشمی‌رفسنجانی تصریح کرد: مشکلات مردمان، تورم، کسری بودجه، انتخابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه چشم انداز شورای نگهبان به تأیید صلاحیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این لزوم مراقبت رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین اساسی اجتناب کرده اند مباحثی بود کدام ممکن است در مونتاژ توسط حضار مطرح شد.

رئیس شورای مرکزی حزب اظهار داشت: اجتناب کرده اند تولید دیگری موضوعات نیز پوشش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای رئیس‌جمهور هم سرانجام کسب اطلاعات در مورد پوشش‌هایش در حمایت اجتناب کرده اند ساخت مسائلی را مطرح کردند.

هاشمی‌رفسنجانی خاطرنشان کرد: مونتاژ صمیمی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمدتا همه سعی کردند کدام ممکن است در فضای آرامی صحبت کنند.

هاشمی‌رفسنجانی در شکسته نشده اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند فعالان سیاسی ازجمله اصلاح‌طلبانِ پرخطر {در این} مونتاژ حضور نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی معتدلین بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم جناح معتدلِ اصلاح‌طلب هستیم.

وی کسب اطلاعات در مورد فضای تحت سلطه بر مونتاژ تصدیق شد: مونتاژ همراه خود آقای رئیسی نسبت به کلاس ها همراه خود آقای روحانی آرام‌تر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه سعی کردند آرام صحبت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند دلایلش هم این بود کدام ممکن است حدود 9 ماه اجتناب کرده اند حضور آقای رئیسی در ریاست جمهوری قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی بر این بود به همان اندازه به ایشان امیدواری بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مباحث انتقادی از حداکثر خیلی ورود نکنند. اصولگرایان هم اجتناب کرده اند فرصتی کدام ممکن است برایشان پیش آمده اظهار اولویت می‌کردند کدام ممکن است خدای ناکرده این شانس اجتناب کرده اند بازو برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به امیدهایشان در رأی به آقای رئیسی نرسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکرات این‌چنینی می‌دادند.

***

دلایل معاون رئیسی کسب اطلاعات در مورد دلیل برای گرانی‌ها

صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار ایلنا، کسب اطلاعات در مورد انتقادات به مقامات درخصوص  افزایش قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه مردمان {در این} خصوص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مقامات {در این} زمینه اظهار داشت: این کدام ممکن است مردمان گلایه دارند ما به آن است‌ها حق می‌دهیم ولی باید به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها توضیحات این گرانی‌ها آموزش داده شده است شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اساساً آن منابعی کدام ممکن است برای یارانه کالاهای اساسی گذاشته بودند، فوق العاده محدود بود کدام ممکن است مقامات سال در گذشته امتحان شده کرد، با این حال این گرانی‌ها ناشی اجتناب کرده اند گزینه ها غلطی است کدام ممکن است در بازتاب گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم بنای این را نداریم کدام ممکن است قبلی را پس از مرگ کنیم. 

وی تاکید کرد: آقای رئیسی گفتند روبه ورودی کارتان را انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بروید، بخشی اجتناب کرده اند این افزایش قیمت به افزایش قیمت جهانی باز می‌گردد؛ ملاحظه داشته باشید هنگامی کدام ممکن است قیمت نفت بالغ بر ۱۰۰ دلار افزایش پیدا می‌تدریجی قطعاً قیمت فرآورده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولاتی کدام ممکن است {در این} بخش هستند هم افزایش پیدا می‌تدریجی. مطمئنا اجتناب کرده اند سویی هم این مفهوم خوشایند است.

مرتضوی اظهار داشت: این سیستم مقامات اینجا است کدام ممکن است همراه خود تمام توان بازار را مدیریت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امورات را طوری پیش ببرد کدام ممکن است بر آحاد مختلف مردمان آسیبی وارد نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه مقامات اخیراً همراه خود تصمیماتی کدام ممکن است گرفته، افزایش قیمت‌ها را به گونه‌ای تعدیل کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: به طور معمول است قابل انجام است برخی اجتناب کرده اند موارد در وسط‌ای به صورت مقطعی کمیاب شوند  مثلا عالی الی 2 هفته کمیاب شوند با این حال بعد قیمت‌ها تعدیل می‌شود، لذا افزایش قیمت‌ها رسانه‌ای می‌شود با این حال تعدیل قیمت‌ها رسانه‌ای نمی‌شود.

***

دفاعیات عبدالملکی اجتناب کرده اند انتصابات در وزارت رفاه

در مونتاژ علنی در لحظه مجلس پرس و جو نمایندگان اجتناب کرده اند حجت الله عبدالملکی، وزیر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه بازرسی شد.

به گزارش خانه ملت، سید ناصر موسوی لارگانی مشاور مردمان فلاورجان در جریان بازرسی این پرس و جو به تصویر 16 نفر اجتناب کرده اند نمایندگان اظهار داشت: تهی کردن این وزارتخانه اجتناب کرده اند نیروهای محیط زیست، ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرسیاسی موجب شد به همان اندازه تجمعات نوظهوری توسط کارگران این وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی گروه های زیرمجموعه صورت گیرد کدام ممکن است در گذشته تاریخی این وزارتخانه بی سابقه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانگر غلبه یأس، ناامیدی، بی انگیزگی در کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تدبیری وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران منصوب ایشان در اقناع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پرسنل وزارتخانه است، چنانچه وزیری بین کارگران شخصی وزارتخانه مقبولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروعیت نداشته باشد، اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت او در آن مجموعه زیر پرس و جو {می رود}.

عضو کمیسیون مالی مجلس افزود: اینکه وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانش فریاد بزنند هر کسی همراه خود ما نیست، ضد انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریر است، اینکه شاخص انقلابی بودن ساده حلقه چندنفره در اطراف آقای وزیر است! همراه خود مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب ناسازگار است، باید تأسف خورد کدام ممکن است طبق آموزش داده شده است وزیر همه زودتر ها شریر بودند، هر دو براساس آموزش داده شده است نزدیکان وزیر ما به مقیاس انگشتان 2 بازو هم در وزارت کار نیروی انقلابی نداریم.

وی دقیق کرد: مدعی شده اید مدیران وزارتخانه را اجتناب کرده اند موجود در وزارتخانه منصوب کرده اید، با این حال اسناد خلاف این را آرم می دهد. این لیست انتصابات حضرتعالی در اختیار حقیر هم قرار گرفت. این در حالی است کدام ممکن است شاید ممکن است 2 لیست داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً اشخاص حقیقی اشکال دار را منصوب کرده اید. ممکن است 8 معاون وزیر انواع کرده اید کدام ممکن است همگی اجتناب کرده اند سطح وزارتخانه منصوب شدند. خاص نیست آماری کدام ممکن است اکنون در بین نمایندگان منتشر شده کرده اید اجتناب کرده اند مکان معرفی شده است اید! 82 سهم مدیران کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای امکانات اجتناب کرده اند سطح وزارتخانه آمده اند. این فناوری کشی مدیریتی در گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های تابع بیداد می تدریجی. شناخته شده به عنوان مثال در تامین اجتماعی 2300 نفر اجتناب کرده اند مدیرانی کدام ممکن است تا حد زیادی آنها امکان خدمت به همان اندازه 35 سال را داشته اند، بالاجبار بازنشسته کرده اید به همان اندازه جا برای رفقای بی تخصص ممکن است باز شود.

موسوی لارگانی تصدیق شد: در واقع اگر انواع مدیران براساس شاخص صورت می گرفت، اشکالی وارد نبود، با این حال ممکن است {به دلیل} نقطه ضعف مفرط، نپخته بودن، رفیق تفریحی، جو تملق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپلوسی را در وزارتخانه فروش کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچون قطع غنایم جنگی، انتصابات را اجتناب کرده اند بین رفقا، دوستان، هم گروهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان انجام داده اید، این توهین به نظام استخدامی ملت است. این وزارتخانه سیاسی نیست کدام ممکن است اینگونه تمام نیروها را حمام خون کرده اید، روزی هم همراه خود تذکرات نمایندگان مجلس مواجه می شوید اجتناب کرده اند طریق سربازان رباتی، لشکر سانه ای تان سیلی اجتناب کرده اند اتهامات ناروا در دنیای آنلاین ما نثار دلسوزان کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد روانی راه می اندازید.

حجت الله عبدالملکی کسب اطلاعات در مورد توسعه انتصابات در وزارتخانه اظهار داشت: حدود 300 نفر انتصابات داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 237 نفر اجتناب کرده اند انتصابات اجتناب کرده اند همکاران در وزارتخانه بوده‌اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنها استفاده کرده‌ایم.

وی شکسته نشده داد: عده‌ای را در وسط‌ای به توضیحات سیاسی به کار نگرفته بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل 8 سال در مجموعه نبودند؛ ما آنها را برگرداندیم مشابه با رئیس گروه بهزیستی. علاوه بر این انواع 39 نفر اجتناب کرده اند کودکان انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومن را به کار گرفته‌ایم؛ همراه خود ملاحظه به تأکیدات مقام معظم مدیریت کسب اطلاعات در مورد جوانگرایی، ما اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی ماهر، متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی استفاده کرده‌ایم.

عبدالملکی همراه خود برشمردن معیارهای انتصابات مطرح کرد: انقلابی بودن، محیط زیست بودن، فسادستیزی، بازو پاک بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص بودن اجتناب کرده اند معیارهای انتصابات ما {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند 80 سهم هم اجتناب کرده اند همکاران در شخصی مجموعه وزارتخانه منتصب شده‌اند.

وی افزود: در موضوع انتصابات باید دلیل دهم کدام ممکن است وزارتخانه را در چه وضعیتی عرضه گرفتیم در واقع نمی‌خواهم به مقامات‌های قبلی برگردم با این حال مورد نیاز است نکاتی را ردیابی کنم، وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، اجتماعی‌ترین وزارتخانه مقامات است کدام ممکن است متأسفانه در وسط قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقامات دوازدهم به سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی‌ترین وزارتخانه تغییر شده بود.

عبدالملکی اظهار داشت: انواع متنوع اجتناب کرده اند اقوام، خویشاوندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکان وزیر به کارگیری شده بودند، انتصابات سیاسی {انجام شده} بود کدام ممکن است گسترش را انتخاب کنید و انتخاب کنید طولانی کردن آنها به همان اندازه نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق‌های آن هم پیش گذشت بود. فعالان رسانه‌ای ستادهای انتخاباتی به کارگیری شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پست‌های مدیریتی مستقر شده بودند، بعضی اجتناب کرده اند پست‌های کلیدی در اختیار بعضاً افرادی بود کدام ممکن است جزء متحصنین مجلس ششم بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی جزء محکومین فتنه 88 بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً محکومیت مالی داشتند.

وی شکسته نشده داد: ما در انتصابات اجتناب کرده اند هیچ‌کسی طرفدار نپذیرفتیم صرفاً بر مقدمه معیارهایی کدام ممکن است رئیس جمهور آموزش داده شده است بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تأیید مجلس بود انتصابات را انجام دادیم، حدود 4 هزار نفر را بازرسی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امانت را به امانتدار سپردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع شکسته نشده هم دارد.

 سرانجام موسوی لارگانی  این مشاور پس اجتناب کرده اند دلایل وزیر اجتناب کرده اند پاسخ های وی قانع نشد، سرانجام این قالب پرس و جو به رأی مجلس گذاشته شد کدام ممکن است نمایندگان همراه خود 122 رأی موافق، 101 رأی دیگری و هشت رأی ممتنع اجتناب کرده اند مجموع 235 مشاور حاضر در مونتاژ، اجتناب کرده اند پاسخ های وزیر قانع شدند.

***

چرا قالیباف کسب اطلاعات در مورد بازدید ترکیه شفاف به مردمان دلیل نداد؟

شرق کسب اطلاعات در مورد دلایل قالیباف کسب اطلاعات در مورد بازدید خانوار اش به ترکیه در مونتاژ غیرعلنی مجلس نوشت: اول اجتناب کرده اند هر عامل باید پرسید چرا آقای قالیباف توضیحاتش برای موضوعی همراه خود این سطح اجتناب کرده اند اهمیت را در مونتاژ غیرعلنی مجلس مطرح کرده. حدود 2 هفته است کدام ممکن است ایده ها نهایی، به مناسب هر دو غلط حاوی این دشواری شده.

حق این بود کدام ممکن است آقای قالیباف شبیه به ابتدا همراه خود صراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی کسب اطلاعات در مورد موضوع دلیل می‌داد 9 اینکه بعد اجتناب کرده اند چندین روز صرفا در یک واحد مونتاژ غیرعلنی مباحثش را مطرح تدریجی.

این رویکرد 9 آرم اجتناب کرده اند احترام به ایده ها نهایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 وجود اعتقاد به نفس در شخصی آقای قالیباف راجع به توضیحاتش. بعید این است که اگر ایشان به میزان قانع‌کنندگی دلایل شخصی برای ایده ها نهایی اعتقاد داشت، قالب آن را به مونتاژ‌ای غیرعلنی در مجلس موکول می‌کرد.

با این حال دشواری بی نظیر این صحبت کسب اطلاعات در مورد چیزی است کدام ممکن است رئیس مجلس اجتناب کرده اند آن به تماس گرفتن «انگیزه سیاسی» یاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را انواع کار دانسته. در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل باید پرسید مگر از گرفتن انگیزه سیاسی در کنش‌های مختلف امری بوتلگ، ممنوع، مکروه هر دو خطا است؟

اصلا چرا ایشان در نظر گرفته شده می‌کنند کدام ممکن است از گرفتن انگیزه سیاسی در کنش‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند‌جمله مجموع انتقاداتی کدام ممکن است به ایشان می‌شود، کاری لجباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلط است؟ به معنای واقعی کلمه هستند قالب این گزاره کدام ممکن است انتقادات صورت‌گرفته به آقای قالیباف همراه خود انگیزه سیاسی {انجام شده}؛ به همین دلیل باید آنها را مردود دانست، شخصی عالی توجیه انحرافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مقدمه است.»

***

انتقادات پرخطر عالی اصلاح طلب اجتناب کرده اند جبهه اصلاح طلبان

فیاض زاهد، پرانرژی سیاسی اصلاح طلب در اعتقاد نوشت: «وقتي عكس مونتاژ اصلاح‌طلبان را در حسينيه جماران ديدم، حسي اجتناب کرده اند نااميدي را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک مرا فرا گرفت…

اجتناب کرده اند منظر زيبايي‌شناسي، عكس دسته‌جمعي دوستان كهنسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ميانسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانواني كه در مونتاژ حضور دارند، آرم اجتناب کرده اند قدمت، كهنگي را انتخاب کنید و انتخاب کنید نااميدي مي‌دهد. نمادها قديمي را انتخاب کنید و انتخاب کنید كهنه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جاي آنكه مويد راهي به آينده باشد، نقبي به داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی مي‌زند…

اشخاص حقیقی حاضر در مونتاژ همگي اجتناب کرده اند نيروهاي فداکار انقلابي هستند كه اجتناب کرده اند چپ به ميانه رسيده‌اند.  هم موجد تغيير بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی نيز تغيير يافته‌اند با این حال المان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهاي قبلی را همراه خود شخصی دارند…

مگر مي‌شود ممکن است مسوول تشكيلاتي باشيد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن مجموعه در انتخابات شكست بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هيات‌رييسه آن همچنان در صدر باقي نگه دارد! چگونه ممكن است جرياني مدعي يافتن راهي به ورودی است با این حال بانواني كه در آن تشكيلات حضور دارند هيچ تناسبي همراه خود فناوری جديد خانمها پوينده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوانگاردي كه موتور سیکلت اصلي تغییر اجتماعي ايران امروزند از آنها جايي نداشته باشند!

اين چگونه تشكيلاتي است كه در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حكومت حزب‌ستيز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب‌گريز، بيش اجتناب کرده اند 40 حزب سياسي در آن وجود دارند كه نيروهاي حامي را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعي آنان اجتناب کرده اند انگشتان يكدست هم تجاوز نمي‌كند!

تلخ است با این حال بر اين باورم كه برخي اجتناب کرده اند ما حزب زده‌ايم به همان اندازه به واسطه آن بتوانيم در مونتاژ تصميم‌سازان اصلاح‌طلب شركت نماييم…

مانيفست را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهاي جريان اصلاحي در چنبره‌اي اجتناب کرده اند تاملات متنافر پنهان مانده يا اساسا ابتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتمام است. اين مجموعه بيش اجتناب کرده اند آنكه به يك كلاب سياسي شبيه باشد، به يك صفحه بحث خانوادگي يا شوراي ريش‌سفيدان ايلياتي شبيه است…

ما در مانيفست، تشكيلات، رهبري سازماني را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولويت‌هاي ايدئولوژيك بايد بازو به تغييرات بزرگي بزنيم. روح حاكميت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولفه‌هاي اثرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع درو کردن آن اجتناب کرده اند ایده امکانات سياسي دچار تغيير بنيادين شده، بالطبع همراه خود تغيير وضعيت، ما نيز بايد تغيير كنيم.»

***

کلیات قالب شفافیت قوای سه‌گانه تصویب شد
 

به گزارش ایسنا، در مونتاژ علنی مجلس، کلیات قالب 2 فوریتی شفافیت قوای سه گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس بعد اجتناب کرده اند استماع بازخورد موافقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان سرانجام همراه خود ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ رای ممتنع اجتناب کرده اند مجموع ۲۲۰ مشاور حاضر همراه خود کلیات این قالب موافقت کردند.

مجلس همراه خود تصویب کلیات، وارد بازرسی عمیق این قالب 5 ماده ای شد کدام ممکن است تنها ماده ۱ آن قرائت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد در کلاس ها بعدی مجلس، جرییات قالب مورد معامله با قرار گیرد.

***

افزایش دستمزد کارگزان منتفی تبدیل می شود؟

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در گفتگو همراه خود خبرگزاری دانشمند همراه خود ردیابی به کم بودن حقوق کارمندان اظهار داشت: همراه خود شرایط تورمی در لحظه، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارمندان نیازی اجتناب کرده اند آن‌ها را برطرف نمی‌تدریجی. اگر افزایش حقوق‌ها نسبتاً نباشد اولین قیمت با کیفیت صنعتی آن را در گروه کارگری شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون مالی مجلس افزود: پیش سوراخ بینی ما اینجا است کدام ممکن است واحد‌های کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسط حداقل 25 سهم تعدیل انرژی خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

پور ابراهیمی اظهار داشت: تورمی کدام ممکن است طی 2-3 هفته جدیدترین شاهد آن هستیم {به دلیل} عدم انتخاب دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرکارشناسی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در تصمیم گیری نرخ اساس دستمزد است.

مشاور کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بهتر از قابلیت برای افزایش امکانات کسب، جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش تورم است. پیش سوراخ بینی ما اینجا است کدام ممکن است آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع انتخاب گیری مجددی را در اصل کار قرار بدهند.

وی اظهار داشت: احتمالاً می رود تعدیلاتی در کل هفته بلند مدت مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.