تغییر قیمت منتفی است


به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام این سازمان، سازمان مرجع قیمت گذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان به ستاد تنظیم بازار ارائه می شود. تصویب.

روز گذشته نامه ای از سوی حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و حقوق مصرف کنندگان خطاب به معاونان وزارت حراست منتشر شد که بر اساس آن مقرر شد تقاضای افزایش قیمت کالاها در موسسات تخصصی شود. وزارت امنیت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم مقررات بازار باید بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهور برسد.