تقاضای سه گانه برای آموزش هنر


به گزارش ایسنا، دکتر هاشم داداش پور در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه هنر اصفهان اظهار کرد: با توجه به امکانات فراوان هنر به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف ملت ها و انتقال آرمان ها و اندیشه ها، متاسفانه به دلیل نبود پل ارتباطی با صنعت و اقتصاد، از این پتانسیل کمتر استفاده می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان در سخنانی از چهار دانشگاه هنر تهران، تبریز، شیراز و اصفهان که طی سه دهه گذشته تأسیس شده‌اند، آن‌ها را چهار هنرستان خواند و گفت: اصفهان و شیراز و.. امروز این دانشگاه‌ها هستند. باید مدارس ارزشمند گذشته را احیا کرد و آنها را به علم و تجهیزات مدرن تجهیز کرد و سرمایه انسانی را توسعه داد.

داداش پور در ادامه به موفقیت جوانان در رشته های هنری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در سال 1390 از یک میلیون و 280 هزار دانش آموز تنها 53 هزار درخواست برای این رشته ها وجود داشت و یک دهه بعد در سال جاری 161 هزار متقاضی ثبت نام کردند. در حوزه هنر که به معنای افزایش سه برابری است و این نشان دهنده علاقه اقشار اجتماعی جامعه به هنر است که پاسخگویی بیش از پیش به خواسته های هنر را وظیفه وزارت علوم می کند.

معاون وزیر علوم دانشگاه‌ها را تقسیم‌بندی کرد و گفت: دانشگاه‌های نسل اول را می‌توان آموزش‌محور، نسل دوم علم‌محور و نسل سوم کارآفرین نامید و دانشگاه‌های هنر در کنار آموزش و پژوهش مأموریتی هستند. انتظار می رود با تمرکز بر کارآفرینی در حوزه هنرهای صنعتی اسلامی در سطح دانشگاهی، کارگاه های متعدد تصدی هنری را تجهیز و راه اندازی کند و از طریق ارتباط با اقتصاد به رشد و شکوفایی دست یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، وی دانشگاه ها را مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه های هر استان دانست و از مدیران کل استان ها خواست به این اعتبارات توجه ویژه داشته باشند و تاکید کرد: در دولت سیزدهم، استانداران اختیارات قابل توجهی به آنها داده شد و هر فرماندار نقش دولت را در استان ایفا می کند.