تلاش صهیونیست ها برای عادی سازی روابط امنیت آنها را تامین نمی کند


به گزارش فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز یکشنبه (5 تیرماه) در نشست خبری با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، اظهار داشت: رابطه ما با عراق عادی و سنتی نیست، بلکه روابط فرهنگی و عمیق است و خواهد بود. مقاماتی بین دو کشور برای بهبود روابط وجود دارد.

وی افزود: برای گسترش سیاست روابط با همسایگان، امروز عراق را نزدیک ترین همسایه ایران می بینیم.

رئیس جمهور گفت: ما بیشترین روابط را بین کشورهای همسایه و عراق داریم، روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد روابط اقتصادی دو کشور افزایش یابد.