تماشای فیلم مستهجن، کار انگشت مشاور پارلمان انگلیس داد


به گزارش فارس، «نیل پریش» عضو ارشد حزب تحت سلطه محافظه‌کار انگلیس در پارلمان جستجو در عمق تکل فشارها به او به دلیل رسوایی تماشای فیلم مستهجن، ادعا استعفا کرد.

نیل پریش قانونگذار پارلمان انگلیس اجتناب کرده اند حزب تحمل مدیریت «بوریس جانسون» رئیس حزب محافظه‌کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست‌وزیر این ملت، کمتر اجتناب کرده اند ۲۴ ساعت بعد اجتناب کرده اند آنکه آگاه بود به همان اندازه زمان پایان دادن تحقیقات دانستن درباره رسوایی تماشای فیلم مستهجن اجتناب کرده اند منصب شخصی استعفا نمی‌دهد، نظرش را اصلاح داد.

به گزارش «بی‌بی‌سی»، این سیاستمدار ۶۵ ساله انگلیسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۰ مشاور شهرستان «دوون» در مجلس عوام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست «کمیته برگزیده شده جو زیست، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور کشاورزی» این نهاد قانونگذاری را برعهده داشت، اجتناب کرده اند منصب شخصی شناخته شده به عنوان مشاور ادعا استعفا کرد.

وی کدام ممکن است روز جمعه هفته قبلی {به دلیل} بالا تکل انتقادات، اجتناب کرده اند سوی حزب تحت سلطه محافظه کار اجتناب کرده اند عضویت در حزب افتادگی شده بود، اذعان کرد کدام ممکن است 2 بار در پارلمان انگلیس فیلم مستهجن دیده با این حال بار اول، اقدام او «اتفاقی» بود.

مشاور دوون در مجلس عوام انگلیس کدام ممکن است همراه خود جامعه بی‌بی‌سی مصاحبه کرد، در واقع اذعان کرد کدام ممکن است اقدامش دانستن درباره دیدن فیلم مستهجن در پارلمان این ملت برای بار دوم، عامدانه بود. این مشاور انگلیسی اظهار داشت: «جرم من می خواهم، عظیم‌ترین جرم من می خواهم این بود کدام ممکن است در یک واحد مکان تولید دیگری برای بار دوم این کار را کردم».

نیل پریش شکسته نشده داد: «من می خواهم باید به همان اندازه آخر عمر همراه خود این مسکن کنم. من می خواهم عالی خطا زشت عظیم مرتکب شدم…کاری کدام ممکن است انجام می‌دادم خطا بود با این حال برای ارعاب خانمها این کار را نکردم. من می خواهم 12 سال در پارلمان هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً یکی اجتناب کرده اند بهتر از وجهه‌ها را دارم».

این قانونگذار انگلیسی همراه خود ابراز «عذرخواهی تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال» بابت اقدام شنیع شخصی افزود: « خطا کردم، احمق بودم، عقلم را اجتناب کرده اند انگشت داده بودم».

حداقل 2 مشاور زن پارلمان انگلیس طی روزهای جدیدترین نیل پریش را به دیدن فیلم مستهجن حین برگزاری دوره ها پارلمان این ملت متهم کرده بودند.