تهدید زنان سینما به حضور در جلسه معاونت امور زنان/ شکایتی مبنی بر «آزار جنسی» دریافت نکردیم.


به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در برنامه رادیویی بررسی متن و زمینه های پویش «من هم در سینمای ایران هستم» با اشاره به دعوت معاونت امور زنان و خانواده وزیر امور خارجه از زنان سینماگر معترض به خشونت در این جریان. وی گفت: “وظیفه ما این بوده است که به هر صدایی که در این زمینه مطرح می شود پاسخ دهیم و از زنان در برابر ناامنی حمایت کنیم.” در همین راستا اطلاعیه عمومی و ویژه ای را اعلام کرده ایم. ما به طور خاص از کسانی که در این امر دخیل هستند دعوت کردیم تا در این جلسه شرکت کنند و به صحبت های آنها گوش دهند.

وی با بیان اینکه تعدادی از زنان سینماگر معترض به خشونت در این حوزه در جلسه معاونت امور زنان و خانواده حضور داشتند و برخی دیگر حضور نداشتند، ادامه داد: و در جلسه حضور نداشتند. شاید کسانی که این زنان را تهدید می کردند به جز امنیت اهداف دیگری هم داشتند. برخی از این زنان فیلمساز مورد تهدید کسانی بودند که اهداف سیاسی داشتند، شاید آنها نمی خواستند مشکل حل شود، اما می خواستند به اهداف دیگری برسند. بعضی ها به خاطر همین و آب گل آلود ماهی می گیرند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره مطالبات بانوان کارگردان حاضر در جلسه نیز بیان کرد: تعدادی از بانوان حاضر در جلسه گفتند که گاهی ورود سینما اشتباه است و مردم با روابط ناسالم و رانت وارد این حوزه می شوند. . و بدون داشتن شرایط لازم چنین شکایاتی وجود داشت. البته هیچ شکایتی مبنی بر آزار و اذیت جنسی دریافت نکردیم و می خواستیم در صورت وجود شکایت برای ما پرونده ارسال کنند تا بتوانیم آن را به صورت قانونی ثبت کنیم.

هزالی در بخشی دیگر از سخنان خود امنیت زنان در محیط های مختلف اعم از محیط های خانوادگی، اجتماعی، آموزشی و شغلی را یکی از موضوعات مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برشمرد و بیان داشت: امنیت زنان باید رعایت شود. از زوایای مختلف او گفت: «ما یک تیم مبارزه با فساد داریم که با کشورهای مختلف در داخل و همچنین در سطح بین‌المللی کار و رایزنی می‌کند تا امنیت زنان را تضمین کند و با فساد در یک مفهوم کلی اخلاقی و مالی مبارزه کند.» اضافه. همچنین بیایید روی فساد علیه زنان کار کنیم، یعنی فساد اخلاقی و آزار جنسی. هیچ نمونه ای از این مزاحمت قابل تحمل نیست و برای رفع آن باید ریشه یابی و پیگرد قانونی داشته باشد.

وی گفت: تامین یک محیط امن و آرام برای زنان یکی از برنامه های مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه شاید کشور ما یکی از امن ترین مکان ها برای بانوان باشد، خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری بانوان محیط زیست بهتر از گذشته شود و ما بتوانیم امنیت کامل زنان را ببینیم.”