توان ارتش ایران بن بست را برای نیازها جهان ای امکانات های مسلط فراهم کرده است


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محتوای متنی پیام شاهزاده سرطیب محمدرضا آشتیانی به رئوس مطالب زیر است:

از خداوند کسانی را دوست می دارد کدام ممکن است در راه او به صفی می جنگند کدام ممکن است گویی بنایی استوار هستند (سوره مبارکه صف، آیه 4).
29 فروردین در گذشته تاریخی حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند ایران اسلامی مظهر دانش، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است کدام ممکن است در یکی اجتناب کرده اند عوامل ظریف تقویم ملت، روزی کدام ممکن است منافقان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی دگراندیشان برای جلوگیری اجتناب کرده اند استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم، نظام اسلامی همراه خود مانترا نظامی منحل شد، ملت به کمک آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری زیرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایت این فرزانه توطئه دشمنان را خنثی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان را به ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون کشید. نظامی یک بار دیگر متولد شد.
حوادث دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریکاتی کدام ممکن است در 4 دهه قبلی علیه ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مظلوم جهان در جهان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرامونی به طور قابل توجهی حوادث غرب آسیا همراه خود نزاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه های رژیم سلطه به مدیریت آمریکا رخ داده است. . او برای تامین ایمنی بی همتا ابدی میهن اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت تمامیت ارضی ملت اجتناب کرده اند گزند دشمنان امتحان شده کرد.
متعهد شدن دکترین جدید ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های دفاعی، اجرای ابتکارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری‌های رزمی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌های شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق آن‌ها همراه خود تدابیر مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت حتی تحویل داده شده است چیز خوب در مورد ملت، نظامی جمهوری اسلامی ایران را به توانمندسازی سوق داد. همراه خود بستگی به پایین، هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس.. روحیه خودباوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درونی، محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن شناخته شده به عنوان تصویر دلسرد کردن، قادر {خواهد بود} امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را همراه خود اثربخشی مناسب برقرار تدریجی.
{در این} برهه ظریف تاریخی در راستای تامین ایمنی مناسب ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب هرگونه تهاجم به جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیروهای مسلح توانسته اند در اختیار داشته باشند، محل سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی است. . ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های مختلف به مردمان. حضور بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس در قالب منصفانه نظامی مکتبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست اجتناب کرده اند قبیل فاجعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطرات خالص، مقابله همراه خود طیف گسترده ای از تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود مدعیان سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه کدام ممکن است ایمنی نهایی را اجتناب کرده اند ملت شریف سلب می تدریجی.
یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای گران قیمت را گرامی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جانبازان، ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های آنان تحسین می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آفریده‌های سربازان گران قیمت در گذشته تاریخی انقلاب اسلامی، وحدت حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص وزارتخانه تجلیل می‌کنم. حفاظت همراه خود نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم سپاه پاسداران، بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی را ضامن بهبود ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخطی ناپذیری جامعه دفاعی ملت می دانم چرا کدام ممکن است این درجه اجتناب کرده اند توان دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش با عرضه می شود. شرایط بدست آوردن به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های جهان ای امکانات های سلطه گر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعمارگر.
همراه خود تبریک این امروز خجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی توفیقات اصولاً برای خانوار غول پیکر نظامی، عظمت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملتی فهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف را اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم. ایران به لطف حضرت ولی عصر (عج) همراه خود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای حکیمانه رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای احترام اشکال دارم.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر