توضیحات شکست کریدور مالی شمال ایران


وی افزود: در 20 سال قبلی، مسئولان از به طور مداوم آگاه‌اند کدام ممکن است ترانزیت کالا اجتناب کرده اند طریق کریدور شمال – جنوب 30 سهم مسیرهای ترانزیتی را تامین می‌تنبل، با این حال به معنای واقعی کلمه هستند شاهد هستیم کدام ممکن است محموله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانتینرهای زیادی {در این} کریدور جاسازی نشده است کدام ممکن است نماد‌دهنده انبوهی اجتناب کرده اند مسیرهای ترانزیتی است. مشکلات تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت.

به گزارش ایلنا، رویدادهای در سراسر جهان فعلی در قلمرو اجتناب کرده اند جمله درگیری روسیه همراه خود اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم های ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان علیه روس ها، موقعیت مهمی در انحراف محموله های ترانزیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در برخی کریدورهای ترانزیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انزوای آنها داشته است. برخی اجتناب کرده اند سویه ها تولید دیگری به مدیریت. اولین تحریم های اعمال شده توسط روسیه بلافاصله بر انجام سویه ها کشتیرانی در سراسر جهان در بنادر ولادی وستوک، نووروسیسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن پترزبورگ تأثیر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند شلوغ ترین کریدورهای راه آهن در مسیر درست آسیا به اروپا را بست.

این تحریم ها مستقیماً بر صادرات، واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای ترانزیتی روسیه تأثیر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدت کوتاهی خرید و فروش دریایی روسیه را به همان اندازه 58 سهم کاهش داد، با این حال مشکلاتی را برای کشورهای آسیایی، خاور در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا تحمیل کرد. اکنون همراه خود اعمال تحریم های در سراسر جهان در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود گذرگاه شمالی (محور شرق به غرب راه آهن بی نظیر روسیه)، قابلیت جاده ریلی آسیا-اروپا از نزدیک کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار زیادی {در این} مسیر وارد شده است. راهروی میانی برای دوباره پر کردن پوچی

اجتناب کرده اند این رو 4 ملت قزاقستان، آذربایجان، گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه اخیرا همراه خود هدف آسانسور همکاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توان ترانزیتی، قراردادی چهارجانبه برای بهبود قابلیت کریدور بار در کریدور میانی (کریدور مرکزی – دریای خزر) امضا کردند. در کریدور مرکزی {در این} قرارداد بر اهمیت همکاری بین کشورهای این مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بهبود زیرساخت ها برای اختلاط کریدور میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریدور بار ترانس خزر همراه خود سیستم بار در سراسر جهان تاکید شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌هایی برای پیوستن کریدور بین‌المللی شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب (نوستراک) اجتناب کرده اند طریق بنادر دریای خزر برای توسعه جاده میانی به ایران، کشورهای عربی خلیج‌فارس، دریای عمان، شرق آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند موجود است. عالی امکان سرزنده کریدور شمال – جنوب اجتناب کرده اند طریق کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تقاضای ملت ها برای کشتیرانی اجتناب کرده اند طریق ایران.

همراه خود ملاحظه به اینکه پیش بینی {می رود} شرایط قلمرو فرصتی برای افزایش ترانزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط درآمد تحمیل تنبل، باید دید کدام ممکن است ایران به همان اندازه چه ابعاد غیر مستقیم به پذیرش تردد کالاهای ترانزیتی جدید است.

علی رضا جشمه جهان ارزیابی امتیازات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بار در سراسر جهان در گفتگو همراه خود ایلنا {در این} راستا، پیوستن کریدور میانه به ایران اجتناب کرده اند طریق ارتباط دریایی بنادر آکتائو را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکو همراه خود بنادر امیرآباد، فریدون قنار، نوشهر، قزوین، انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستارا می‌تواند جایگزین مناسبی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند توانمندی‌های بنادر تجاری شمال ملت باشد. کشوری کدام ممکن است اکنون بیش اجتناب کرده اند 70 سهم اجتناب کرده اند کل قابلیت شخصی تمیز است.

وی افزود: حرکت کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانتینرهای ترانزیتی اجتناب کرده اند بنادر شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل آن اجتناب کرده اند طریق زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید راه آهن (ساده بندر امیرآباد وصل به راه آهن سراسری ایران) به بنادر جنوبی جهت کشتی به خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان. آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند می توانند جایگزین های بی شماری برای کسب پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل نقش ها ثابت در ایران تحمیل کنند. در عین جاری نباید نسبت به امکان حمل کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانتینرهای ترانزیتی اجتناب کرده اند طریق بنادر شمالی ایران به ترکیه، کردستان عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان جدا بود.

این تحلیلگر حمل‌ونقل بین‌الملل ذکر شد: در 20 سال قبلی، افسران مرتباً آگاه‌اند کدام ممکن است ترانزیت کالا اجتناب کرده اند طریق کریدور شمال به جنوب 30 سهم مسیرهای ترانزیتی بیشتری را فراهم می‌تنبل، با این حال به معنای واقعی کلمه هستند ما شاهد این بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانتینر هستیم. فریب دادن این کریدور تبدیل می شود کدام ممکن است نماد دهنده مجموعه ای اجتناب کرده اند مشکلات تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت است.

وی شکسته نشده داد: ضعیف قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت کشتی‌های باری در دریای خزر، سیستم حمل‌ونقل خیابان‌ای برای رانندگان، مناسب نبودن جاده ریلی رشت به بنادر کاسپین، انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پیوستن سویه ها سراسری. راه آهن به بندر شهید بهشتی چابهار، گرانی، کندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت قطارهای باری اجتناب کرده اند عوامل نقطه ضعف بی نظیر است کدام ممکن است باید هرچه سریعتر برای به کف دست انتقال سهم کارآمد اجتناب کرده اند خرید و فروش قلمرو ای به طور قابل توجهی در بلندمدت شمال-جنوب برطرف شود. سالن در طولانی شدن سالن مرکزی اجرا تبدیل می شود.

همراه خود ملاحظه به مشکلاتی کدام ممکن است اکنون روس ها در زمینه بار همراه خود آن مواجه هستند، برای افزایش بدون در نظر گرفتن سریعتر زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبناها، افزایش رسمیت گمرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی، پرهیز اجتناب کرده اند تحزب در گروه ها، اجتناب اجتناب کرده اند مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنامه های صادره اجتناب کرده اند سوی مقامات، ساعت.» افزایش مانکن های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار برای حاضر شرکت ها ترانزیت کالای مشخص در بنادر، جامعه های خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریلی ملت، افزایش انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت کشتی های باری در دریای خزر همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان بخش شخصی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع ضرر لایروبی بنادر شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد شرکت ها سر به سر از آنها ممکن است موقعیت مهمی را برای ایران در بار کالا بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع قزاقستان در بدست آوردن به {این مهم} کدام ممکن است در 2 دهه قبلی مطرح شده است، ایفا تنبل.

وی تاکید کرد: روزی کدام ممکن است در اوایل فروردین 1400 کانال سوئز برای تعدادی از روز بسته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره تامین قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی برای مدت زمان بسیار طولانی مختل شد، متنوع اجتناب کرده اند ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار بر این ادراک بودند کدام ممکن است خیابان ها برای بار کالا به کانال سوئز متصل نیستند. …» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش کانتینرهای آنها را صنوبر کرد. یکی اجتناب کرده اند این روش‌ها برای پیوند خرید و فروش بین هند، خلیج فارس، دریای عمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق آفریقا همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه می‌تواند شخصی گذرگاه شمال به جنوب باشد، با این حال باید محدودیت‌هایی را کدام ممکن است اشاره کردن کردم همراه خود جدیت {دنبال کرد}. وفاداری. کار حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه.

indestsx

فارس در ژانویه 1400 نوشت:

باکو همراه خود فانتاسم حمایت ارتش پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه اجتناب کرده اند آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریکات آنکارا در جستجوی برداشتن کریدور ترانزیتی شمال به جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن مسیر راهبردی ترانزیتی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه است. دریای خزر باید در اصل کار ایران باشد.

به گزارش فارس، ترانزیت کالا یکی اجتناب کرده اند مولفه های توانمند کشورهای دارای جغرافیای استراتژیک صحیح است کدام ممکن است ایران کدام ممکن است در قلمرو غرب خاورمیانه شناخته شده به عنوان محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقا قرار دارد، شناخته شده به عنوان محل بار کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد اجتناب کرده اند سود ویژه ای برخوردار است. مزایای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیک شخصی را دارد. این مثال همراه خود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه چین شناخته شده به عنوان دومین اقتصاد عظیم جهان تحریک کردن شد.

این در حالی است کدام ممکن است برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند ملت ها {به دلیل} جاذبه ترانزیت بار، قصد دارند همراه خود فریب دادن جریان های ترانزیتی، شخصی را شناخته شده به عنوان عالی وسط ترانزیتی در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان راه اندازی شد کنند. همراه خود این جاری، این رقبا در سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه های فعلی به همان اندازه حدودی مخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​متشنج شده است.

  • پوشش ترکیه برای خیلی نگه از گرفتن ایران اجتناب کرده اند کریدورهای ترانزیتی

ترکیه یکی اجتناب کرده اند کشورهای قلمرو است کدام ممکن است نیازها ترانزیتی جاه طلبانه دارد. این ملت {به دلیل} قرار تکل بین آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وجود دریای سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای مدیترانه در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب آن، مکان خوبی برای ترانزیت کالا در کریدور شرق به غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع بهتر از ها دارد. ترانزیت ملت همسایه ترکیه {در این} زمینه ایران است.

ایران همراه خود قلمرو بزرگ شخصی ممکن است کالاهای زبان چینی را اجتناب کرده اند کشورهای بی طرفانه مشترک المنافع به اروپا برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به ترکیه منتقل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اروپا منتقل تنبل، با این حال ترکیه همراه خود رد این شانس همکاری، پوشش بردن ایران اجتناب کرده اند کریدورهای ترانزیتی را در پیش گرفت. شناخته شده به عنوان قطب مرکزی اوراسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رئیس قلمرو.

  • ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان در امتحان شده برای اشغال بخش جنوبی ارمنستان هستند

رؤیای ترکیه این ملت را مجبور کرده {است تا} اقدامات شرورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک آمیز مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی علیه ایران انجام دهد. رژیمی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در جستجوی تثبیت شخصی شناخته شده به عنوان رئیس کشورهای اسلامی هر دو حداقل اخوان بود، پس اجتناب کرده اند شکست شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریست هایش در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه اجتناب کرده اند جبهه از دوام، در جستجوی بازگرداندن چهره اجتناب کرده اند کف دست گذشت شخصی {بوده است}. رئیس ترکیه

مقامات آنکارا در سال 2009 اتحادی به تماس گرفتن «شورای کشورهای توقف زبان» هر دو به اصطلاح شورای توقف ها تشکیل داد به همان اندازه سعی تنبل عالی جبهه مشترک قلمرو ای را همراه خود محوریت شخصی رئوس مطالب تنبل. ترکیه این اقدام را واکنشی به جبهه از دوام به مدیریت ایران هر دو به اصطلاح «هلال شیعی» در غرب از آن آگاه است. اعضای بی نظیر این شورا ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستان هستند.

مانع بی نظیر رژیم ترکیه {در این} مسیر جدایی جغرافیایی این ملت اجتناب کرده اند سایر اعضای شورای مذکور {به دلیل} حضور گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنستان است.

{در این} راستا ترکیه به سبک فتوحات عثمانی سعی در تصرف بخش جنوبی ارمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری آذربایجان دارد.

  • ترکیه همراه خود حضور دیر یا زود ایران نتوانست به کشورهای محیط خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیای مرکزی برسد

علی ضیای کارشناس اقتصاد بار در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس در زمینه تحلیل رفتار ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان ذکر شد: اولین امتحان شده رژیم های باکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا {در این} راستا تحریک کردن درگیری قره حیاط پشتی در اکتبر سال قبلی بود. این درگیری به بهانه بازپس گیری قره حیاط پشتی کوهستانی اجتناب کرده اند ارمنستان تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه اجتناب کرده اند ابتدا اجتناب کرده اند جمهوری آذربایجان حمایت مناسب کرد. با این حال این حمایت فراتر اجتناب کرده اند حمایت های تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستشاری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه سوئیچ تروریست های تکفیری تحصیل کرده شخصی را اجتناب کرده اند سوریه به مناطق مرزی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان تحریک کردن کرد.

وی شکسته نشده داد: علاوه بر این اجتناب کرده اند تحریک کردن درگیری قره حیاط پشتی، 2 رژیم قصد داشتند سرزمین های جنوبی ارمنستان را پس اجتناب کرده اند قلمرو قره حیاط پشتی کوهستانی اشغال کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مرز مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنستان را برداشتن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم متحد شوند. جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخجوان.

کارشناس اقتصاد بار افزود: ترکیه برای این مناسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای آسیای میانه امتحان شده زیادی کرد با این حال این ساختار همراه خود حضور دیر یا زود نیروهای مسلح ایران در مرز شمال غربی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا قاطعیت تکمیل شد. موضع در مخالفت با هرگونه تنظیم ژئوپلیتیکی.” قلمرو بایر ماند.

ضیایی افزود: علاوه بر این مونتاژ کریدور بین نخجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان اجتناب کرده اند ناخوشایند ارمنستان در مفاد قرارداد منقل‌بس گنجانده شده است.

  • باکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه در امتحان شده هستند به همان اندازه کالاهای ایرانی را اجتناب کرده اند رقبا همراه خود کالاهای ترکیه دسترس در بازار روسیه در اطراف نگه دارند

وی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند نوک درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق روابط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان، رژیم باکو مشکلات متعددی را در مسیر درست ترانزیت ایران به شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات ایران به روسیه تحمیل کرد.

کارشناس اقتصاد حمل ونقل بالا این اقدامات را توقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلمپ صادرات کالاهای ایرانی به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف تردد وانت های ایرانی {به دلیل} صادرات کانتینر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فاجعه در فصل زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رسیدن صادرات ایران به روسیه به بروز اتصال. بالا آنها .

ضیایی ذکر شد: به آگاه بسیاری اجتناب کرده اند خرده فروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان، این اقدام مقامات باکو همراه خود توافق رژیم اردوغان {انجام شده} {است تا} کالاهای ایرانی را اجتناب کرده اند رقبا همراه خود کالاهای ترکیه دسترس در بازار روسیه در اطراف نگه دارد.

  • تکنیک ضد ایرانی باکو همراه خود برداشتن راه مواصلاتی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایروان

وی همراه خود ردیابی به اینکه آذربایجان در هفته های فعلی راهبرد ضد ایرانی شخصی را یک بار دیگر در اصل کار قرار داده است، افزود: اولین اقدام آخر این رژیم برداشتن خیابان ایران – ایروان، خیابان کابان – گوریس است کدام ممکن است گذرگاه است. برای وانت های ایرانی.” اجتناب کرده اند مرز نوردوز به همان اندازه ایروان، محل بی نظیر این نبرد ها.

این کارشناس بار مالی ذکر شد: بعد اجتناب کرده اند درگیری مهرماه سال قبلی بخشی اجتناب کرده اند این خیابان کدام ممکن است اجتناب کرده اند قره حیاط پشتی می گذرد در سرزمین های اشغالی آذربایجان کشیده شد کدام ممکن است این تصادف بهانه بی نظیر آذربایجان برای توقف وانت های ایرانی بود کدام ممکن است درآمد آن 130 دلار بود. . .

  • آذربایجان اطلاعاتی با توجه به محموله های ترانزیتی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به آمریکا حاضر می دهد

ضیایی افزود: شایان اشاره کردن است کدام ممکن است آذربایجان همکاری های ترانزیتی مشترکی همراه خود آمریکا آمریکا دارد کدام ممکن است بر ایده آن دانش ترانزیتی را به صورت مشترک طبقه بندی می کنند، به این تکنیک کدام ممکن است احتمالاً می رود دانش محموله های ترانزیتی در کریدور شمال-جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه مستقیماً خرس مدیریت سرویس های امنیتی است.

  • نقض هماهنگی 5 ملت محیط دریای خزر همراه خود برگزاری رزمایش ارتش بین ترکیه، آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان

وی ذکر شد: تحرکات ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان به همین جا ختم نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته قبلی 2 ملت عالی مانور ارتش سه جانبه همراه خود حضور پاکستان انجام دادند کدام ممکن است طی آن اختصاص داده شده شدند پای نیروهای خارجی در بخش دریای خزر باز نشوند.

این کارشناس اقتصاد بار افزود: این رزمایش در واقع توهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویاهایی را در بین سران رژیم باکو تحمیل کرد کدام ممکن است در صورت نبرد بالقوه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان، پاکستان اجتناب کرده اند این رژیم حمایت می تنبل.

  • تقاطع گذرگاه شمالی – جنوبی اجتناب کرده اند غرب دریای خزر به خطرات قفقاز جنوبی

ضیایی ذکر شد: تهدیدات محور باکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا علیه چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ایران پایان دادن نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال مناطق جنوبی ارمنستان توسط این محور خطری است کدام ممکن است {هر روز} قلمرو را شبح می تنبل.

وی ذکر شد: ترس اجتناب کرده اند اشغال استان سیونیک ارمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن مرز ایران همراه خود این ملت کدام ممکن است قابل انجام است در نتیجه برداشتن گذرگاه شمال به جنوب اجتناب کرده اند غرب دریای خزر شود اجتناب کرده اند جمله خطراتی است کدام ممکن است جنوب قفقاز را فرا گرفته است.

کارشناس اقتصاد بار افزود: این شبح چیزی نیست کدام ممکن است ایران نباید اجتناب کرده اند آن توجه پوشی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار بی سابقه نیروهای رزمی نظامی در بلدشت واقع در مرز ایران – نخجوان برای اجرای رزمایش فاتحی خیبر یکی اجتناب کرده اند پاسخ های ایران است. نسبت به این تهدیدها.»

  • نیاز آزادسازی چیز خوب در مورد ایران اجتناب کرده اند بخش تأثیر می گذارد آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه / سوئیچ مسیر صادراتی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به دریای خزر

ضیاء تاکید کرد: مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌ها باید چیز خوب در مورد ایران را اجتناب کرده اند بخش تأثیر می گذارد آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ صحیح به این اختلافات در قلمرو قفقاز جنوبی را در اصل کار قرار دهند.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند جمله این راهکارها قابل انجام است سوئیچ مسیر صادراتی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریدور شمال به جنوب به دریای خزر باشد.

ترکیه علاوه بر این برای خیلی زدن ایران کریدورهای رقیب در کریدور شرق به غرب تحمیل کرده است، مشابه مسیر ترانس خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر آزور، کدام ممکن است هر 2 اقدامات بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنهانی هستند کدام ممکن است نباید بی پاسخ بمانند.

انتهای پیام/