توضیح مشاور نماینده دولت در مورد میزان بنزین موجود در جایگاه ها


به گزارش ایسنا، محمود قیدی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «دولت نه برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین دارد، نه مشکلی برای سوخت خودروها. فقط یک فرآیند مخرب تغییر کرد. وی افزود: برای جلوگیری از قاچاق سوخت، میزان سوخت رایگان در کارت‌ها کاهش یافته است، اما کارت سوخت رایگان جایگاه‌ها در دسترس عموم است.

گفتنی است، بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت فرآوری و پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه 3000 تومانی بنزین در کارت‌های سوخت شخصی از 250 لیتر در ماه به 150 لیتر در ماه کاهش یافته است. کشور.