توضیح نماینده قوه قضائیه در خصوص برخورد با مسئولان غیر صادق / شرط اجرای فاکتور الکترونیکی از دیدگاه خاندوزی / جبلی: سد و سیما در فضای مجازی قابل مشاهده است.هر روز اخبار زیادی در رسانه ها منتشر می شود که پیگیری آن حتی برای کسانی که اخبار را می خوانند دشوار است. بسته خبری و تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم و همچنین تحلیل های انجام شده در این حوزه، مهم ترین رویدادهای روز را به مخاطبان خود اطلاع می دهد.