توپ آزادسازی واردات خودرو در پایین دولتی/ نیازی به مجوز مجلس ندارد


به گزارش تسنیم، در بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفند سال 1400 مصادف همراه خود بازنگری در لایحه بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی، موضوع واردات خودرو در اصل کار نمایندگان قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان ادعا کردند کدام ممکن است آزادسازی واردات خودرو در اصل کار نمایندگان قرار گرفته است. . در بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای حدود 60 هزار میلیارد تومانی در 1401 تأمین در بودجه برای صدور مجوز ترخیص 70 هزار خودروی رانندگی لحاظ شده است.

بر این ایده، واردات 50 هزار تجهیزات خودروی رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 20 هزار تجهیزات خودروی دوگانه سوز، 10 هزار وانت، 10 هزار اتوبوس برون شهری، 5 هزار تجهیزات معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار تجهیزات خودرو یخچال دار در مصوبه باقی مانده مجلس قرار گرفت.

حتی فاطمی امین وزیر صنعت نیز بر لزوم اجتناب کرده اند سرگیری واردات در سال 1401 تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا بازار پس از سه سال منتظر تحریک کردن واردات خودرو بود.
در واقع در جریان اسفند 1400 رئیس جمهور به وزیر صمت اصل داد در سال 1401 اطمینان حاصل شود که افزایش رقبا پذیری، تعمیر سوراخ انحصاری، مدیریت قیمت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران ضعیف ساخت در برابر این مقامات، سبدها قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی واردات خودرو را برطرف تنبل. . صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر یدکی به میزان می خواست بازار باعث افزایش صادرات در صنعت خودرو تبدیل می شود.

متاسفانه در سال جدید موضوع واردات 70 هزار خودروی رانندگی اجتناب کرده اند محتوای متنی باقی مانده قوانین بودجه بردن شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان دانستن درباره دلیل برای اصلاح محتوای متنی بودجه گفتند: این موضوع اجتناب کرده اند سوی مجمع پیش آگهی مصلحت نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو بند واردات خودروهای رانندگی مطرح شد به همان اندازه بودجه متوقف نشود.

صادق آملی لاریجانی در واقع همراه خود تایید عدم اظهار تذکر مجمع پیش آگهی مصلحت نظام در خصوص واردات خودرو، ذکر شد: مقام معظم مدیریت همراه خود تجزیه و تحلیل های مختلف کارشناسی، برخی مفاد مصوبه واردات خودرو را مغایر همراه خود پوشش های عمومی نظام دانستند. این تذکر شورای برتر نظارت است کدام ممکن است همراه خود تقریباً همه آرا تصویب شد.

به مشاوره آملی لاریجانی، در برخی اشیا کدام ممکن است در مجمع پیش آگهی هر دو هیأت برتر نظارت مطرح تبدیل می شود، به معنای واقعی کلمه هستند این فینال سطح انتخاب گیری است، با این حال نکته مهم اینجا است کدام ممکن است مجمع پیش آگهی مصلحت نظام روزی وارد مصوبات تبدیل می شود کدام ممکن است اختلاف تذکر وجود داشته باشد. مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان با این حال در بحث واردات خودرو چنین اتفاقی نیفتاد.

همراه خود بردن الزام واردات خودرو اجتناب کرده اند بودجه 1401 این پرس و جو مطرح تبدیل می شود. خواه یا نه این به معنای لغو واردات خودرو است؟
به مشاوره متخصصان، واردات خودرو در خردادماه سال ۹۷ {به دلیل} مدیریت دارایی ها ارزی توسط مقامات ممنوع شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به این موضوع به معنای واقعی کلمه هستند تعمیر ممنوعیت واردات خودرو توسط شخصی مقامات است چرا کدام ممکن است با بیرون خواستن به مجوز اجتناب کرده اند مجلس نمایندگان هر دو مرجع برتر نظارت، این اختیار را دارد کدام ممکن است برای مدت 4 سال ممنوعیت را لغو تنبل.

نمایندگان علاوه بر این تایید کردند کدام ممکن است مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون می‌خواهد مجوز اجتناب کرده اند سرگیری آن را بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب مقامات این بود کدام ممکن است برای اداره کردن دارایی ها ارزی واردات را متوقف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز مقامات امکانات لغو واردات را دارد. ممنوعیت. . هدف مجلس این بود کدام ممکن است همراه خود تصویب قوانین واردات خودرو، مقامات را در هدف اجتناب کرده اند سرگیری واردات خودرو قرار دهد وگرنه قانونی {وجود ندارد} کدام ممکن است بگوید مقامات باید خودرو وارد تنبل هر دو 9.

در مجموع بردن الزام واردات خودرو اجتناب کرده اند محتوای متنی بودجه 1401 بر شرایط بازار خودروهای وارداتی تاثیر گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبری اجتناب کرده اند رشد بازار این خودروهای راکد نیست. تجزیه و تحلیل ها آرم می دهد کدام ممکن است اصلاحات قیمت خودروهای وارداتی نسبت به خودروهای خانه حداقل است. اکثر دلالان خودرو بر این باورند کدام ممکن است مردمان به همان اندازه روزی کدام ممکن است همراه خود واردات خودرو قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد، اجتناب کرده اند کسب خودروهای وارداتی منصرف شدند، با این حال متاسفانه واردات خودرو همچنان همراه خود انتخاب مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث شد به همان اندازه بازار این خودروها مبهم‌تر شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر