تکمیل خطوط ناتمام مترو تهران قبل از سال 1402


مدیرعامل متروی تهران توضیح داد: این وام برای تکمیل خطوط مترو موجود و احداث خطوط جدید مورد نیاز است.

مسعود درستی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه شبکه خطوط متروی تهران که با 7 خط به پایتخت نشینان خدمات رسانی می کند، کاستی هایی دارد که در صورت رفع، کیفیت خدمات چند برابر می شود، گفت. اما تکمیل شبکه موجود از جمله خطوط یک تا هفت و طرح های توسعه نیازمند افتتاح 33 ایستگاه دیگر برای افزایش طول تونل ها به 298 کیلومتر است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع ساخت و تکمیل پایانه های مترو و احداث نیروگاه های باقی مانده نیز حائز اهمیت است، افزود: نیاز ما برای تکمیل ساخت خطوطی که در حال بهره برداری هستند، ارائه وام 70 میلیارد تومانی است. و این فعلا توسعه سخت افزاری شبکه مترو، لازم است حدود 1500 واگن به ناوگان حمل و نقل ریلی پایتخت اضافه شود تا برد قطارها در تمامی خطوط موجود به حد قابل قبولی کاهش یابد.

برای توسعه خط هفت مترو به 30 میلیارد اعتبار نیاز داریم

درستانی با بیان اینکه توسعه هفت خط که به صورت افزایش طول خطوط 1، 2، 3، 4، 6 و 7 برنامه ریزی شده است، نیازمند وام حدود 30 میلیارد تومانی است، ادامه داد: می توانیم از بیشتر این ها استفاده کنیم. بودجه کار لازم را برای تمیز کردن اموال و همچنین برای بارگیری مجتمع های ایستگاه فراهم کرد.

وی افزود: در صورت تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل خطوط زیرزمینی می توانیم تا پایان سال 1402 پرونده تکمیل خطوط را ببندیم.

200 میلیارد تومان برای احداث خطوط جدید 8 تا 11 مترو نیاز است

وی در خصوص اعتبار نهایی احداث خطوط جدید گفت: برای احداث 152 کیلومتر خط جدید یعنی خطوط 8 تا 11 به 200 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم اما توجه داشته باشید که این رقم با احتساب محاسبه می شود. قیمت کالاها و خدمات امروز». و هر چقدر هم که وام معوق باشد، قیمت ها باید بر اساس تورم محاسبه شود که معمولا سال به سال افزایش می یابد.

باید ظرفیت های جدیدی برای تامین مالی مترو پیدا کنیم

وی در خصوص روش های تامین اعتبار با تاکید بر اینکه با ادامه روش های تامین مالی عمومی و جاری راه به جایی نخواهیم برد، افزود: البته باید حمایت ها و کمک های بسیار بیشتری از سوی دولت به مترو تهران ارسال شود تا بتوانیم تکمیل کنیم. افق زمانی مشخص برای خطوط جدید مترو البته اعتبار مورد نیاز برای خطوط جدید بسیار بالاست و باید فرصت های جدیدی برای تامین مالی مترو پیدا کنیم تا اینکه شهردار تهران به طور جدی و مستمر با این موضوع برخورد می کند.