جانشین عمران خان فردا تصمیم گیری شد/ دادستان کل پاکستان استعفا داد


خبرگزاری دانشجویان پاکستان به نقل اجتناب کرده اند الجزیره گزارش داد کدام ممکن است نمایندگان دیگری پارلمان پاکستان عصر قبلی به اتفاق آرا قالب عدم اعتقاد به عمران خان را تصویب کردند.

عمران خان در پی انتخاب شخصی پس اجتناب کرده اند عالی فاصله تمدید شده نبرد سیاسی در پاکستان، سمت نخست وزیری پاکستان را توقف کرد.

تصور به پارلمان پاکستان فردا دوشنبه 11 آوریل برای محدوده جانشین عمران خان تشکیل مونتاژ دهد.

همزمان همراه خود تحریک کردن مونتاژ رای گیری برای س toال کردن عمران خان، اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاسم سوری معاون وی استعفای شخصی را گفتن کردند.

رئیس پارلمان پاکستان کسب اطلاعات در مورد هدف استعفای شخصی کدام ممکن است پوچی وی را تمیز کرده است، ذکر شد: «او {نمی تواند} در یک واحد توطئه خارجی برای سرنگونی خان نمایندگی تدریجی».

خالد جاوید، دادستان کل پاکستان نیز استعفای شخصی را گفتن کرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر