جریمه 30 میلیاردی پرسپولیس / جریمه از حداکثر فیفا برای قرمزها


به گزارش خبرگزاری فارس، پس اجتناب کرده اند شکایت بوژیدار رادوشوویچ اجتناب کرده اند تجهیزات گلف پرسپولیس {به دلیل} عدم صنوبر مطالباتش، فیفا درست در این لحظه این تجهیزات گلف را به صنوبر 866 هزار یورو محکوم کرد.

در نامه فیفا آمده است کدام ممکن است هرگونه تاخیر در صنوبر هر سال مشمول جریمه 5 درصدی برای تاخیر در صنوبر {خواهد بود}.

در همین جاری فیفا به تجهیزات گلف پرسپولیس گفتن کرد کدام ممکن است قیمت های این پرونده بر عهده تجهیزات گلف ایرانی {خواهد بود}.

866 هزار یورو برابر 950 هزار دلار کدام ممکن است تجهیزات گلف پرسپولیس باید طی 45 روز بلند مدت به رادوشوویچ صنوبر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم صنوبر این مبلغ، تجهیزات گلف پرسپولیس همراه خود جریمه های بیشتری اجتناب کرده اند سوی فیفا مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت.

اگر این مبلغ به دلار حدود 28 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت دادرسی محاسبه شود، مبلغ پرداختی پرسپولیس حدود 30 میلیارد تومان {خواهد بود}.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر