جزئیات درآمدهای دولت در 5 ماهه امسال/ افزایش 73 درصدی دریافتی های مالیاتی


به گزارش فارس، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغیرهای اصلی پنج ماهه اول سال 1401 حاکی از وابستگی دولت به درآمدهای پایدار و امتناع از استقراض از بانک مرکزی است. رویکردی که حاکی از تداوم روند نزولی تورم در ماه های آینده است.

منابع درآمدی دولت در پنج ماهه نخست سال به 412 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد افزایش داشته است. همچنین درآمدهای دولتی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولتی با 66.5 درصد افزایش به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسید.

با تاکید دولت بر مبارزه با فرار مالیاتی، به جای افزایش بار مالیاتی بر بخش تولیدی اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی با افزایش چشمگیر 73 درصدی به 200 هزار میلیارد تومان رسید.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد افزایش یافت و فروش نفت و فرآورده های نفتی به 114 میلیارد تومان رسید. این آمارها نشان می دهد که دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل توانسته نفت بیشتری صادر کند و پول حاصل از فروش آن به کشور برگشته است که نشان از موفقیت دولت در دور زدن تحریم های نفتی دارد.

دولت علاوه بر تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی از راه های غیر تورمی، همچنان مجبور به آواربرداری و پرداخت بدهی های کلان دولت قبل است.

در پنج ماهه اول، تملک دارایی های مالی، عمدتاً از طریق بازخرید اوراق قرضه منتشر شده قبلی، 251 درصد افزایش یافته است.

در همان زمان، در همان دوره، آزادسازی منابع در نتیجه انتقال دارایی های مالی، یعنی. انتشار اوراق قرضه، بیش از 51٪ کاهش یافته است. یعنی دولت اعتقادی به آینده فروشی و ایجاد بدهی های فراوان برای نسل های آینده ندارد، بلکه برنامه خود را بر اساس افزایش درآمد خالص و پایدار پیش می برد.