جزئیات سقوط هواپیمای مشهد


به گزارش ایسنا، دقایقی قبل از فرود اضطراری هواپیمای مسافربری مشهد – یزد، شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل نقص فنی وارد فرودگاه مشهد شد که به گفته سرویس مطبوعاتی فرودگاه، نقص فنی در فرودگاه مشهد ایجاد شد. لاستیک هواپیما

محمود امانی بنی، مدیرعامل فرودگاه های خراسان رضوی در گفت وگو با ایسنا، گفت: این پرواز ۹۶ مسافر داشت. پس از شروع پرواز، خلبان از نقص فنی هواپیما خبر داد و به همین دلیل زنگ هشدار هواپیما روشن شد. “

وی در پاسخ به این سوال که آیا نقص فنی لاستیک هواپیما به دلیل ترکیدن لاستیک بوده یا بسته نشدن آن؟ وی افزود: اندکی پس از بلند شدن و بلند شدن هواپیما، خلبان اعلام کرد که لاستیک هایش ترکیده است و در نهایت هواپیما در باند فرودگاه شهید هاشمی نژاد فرود آمد و مسافران از باند خارج شده و با اتوبوس به سالن پرواز بازگشتند. . “

مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی ادامه داد: پس از پیاده شدن مسافران، هواپیما برای بازرسی به آشیانه بازگشت و تکنسین های هواپیمایی آسمان چرخ های هواپیما را تعویض کردند. پس از تایید نماینده سازمان هواپیمایی و مسئول فنی شرکت هواپیمایی می تواند مجددا پرواز کند. به آرامی

وی در پاسخ به این سوال که “چرا با وجود اینکه هواپیما قبل از پرواز چک شده است، در مدت زمان کوتاهی این مشکل به وجود آمده است؟”، اما هر هواپیما قبل از پرواز توسط شرکت هواپیمایی چک می شود و مسئولیت آن بر عهده شرکت هواپیمایی است. مدیر فنی شرکت هواپیمایی