جزئیات طرح جدید دولت برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیگروه اقتصادی الف،  
4010218001

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دو ماه اول، ارزش کالابرگ‌ها بصورت نقد و اعتبار به حساب مردم واریز می‌شود، بعد از دو ماه طرح بصورت کالابرگ پیش می‌رود.