جزئیات مصوبه جدید هیئت وزیران برای کاهش مصرف برق ادارات در تابستان


باشگاه خبرنگاران جوان: آقای مصطفی رجبی مشهدی گفت: دیروز مصوبه‌ای در هیئت وزیران به تصویب رسیده که طبق آن، برای ادارات این‌طور تکلیف شده تا در تابستان طی ساعات اداری، ۳۰ درصد و پس از خاتمه کار، ۶۰ درصد مصرف خود را نسبت به پارسال کاهش دهند.

به گفته او، شرکت‌های توزیع برق موظف شده‌اند که بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت کنند تا شاهد صرفه‌جویی ادارات در مصرف برق باشیم.

آقای هادی مدقق مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر هم گفته است: نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکان اداری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها آغاز شده؛ عمده مشترکان این بخش در سال‌های گذشته مجهز به سیستم هوشمند شدند و برای مابقی مشترکان نیز برنامه‌ریزی شده که نصب شود.

او می‌گوید: این طرح با اولویت کلان‌شهر‌ها و به‌ویژه تهران انجام خواهد شد که قرار شده با نصب کنتور‌های هوشمند در تهران، طی تابستان امسال ۵۰۰ مگاوات بار اداری مدیریت شود. سال‌های گذشته صرفا مصرف برق ادارات را رؤیت می‌کردیم و نهایتا تذکر داده می‌شد، اما امسال قرار است محدودیت و قطعی برق را اعمال کنیم.