جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوه تنب جزء لاینفک و جاودانه سرزمین ایران هستند.


به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی نقش سیاست های مخرب و التهاب آفرین آمریکا و رژیم صهیونیستی و محاسبات نادرست برخی کشورهای منطقه در بازکردن پای بیگانگان برای معادلات امنیتی منطقه را از مهمترین عوامل دانست. بی‌ثباتی در منطقه و مایه تاسف است که کشورهای عضو شورا به جای مسئولیت و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد و شکست‌خورده، بر طرح و بیان کلمات تکراری و کسل‌کننده اصرار دارند.

نماینده وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانطور که همیشه تاکید می‌کرد، معتقد است همکاری و چارچوب منطقه‌ای بدون حضور بیگانگان بهترین راه حل مشکلات، تقویت و تعمیق روابط همسایگان و تامین ثبات و امنیت مشترک است. . در منطقه

کنعانی از بازگشت و از سرگیری فعالیت سفرای دولت کویت و امارات در تهران و ادامه مذاکرات با عربستان سعودی استقبال کرد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان بر ضرورت همه جانبه تاکید دارد. کشورهای منطقه برای دستیابی به امنیت، ثبات و صلح رویکرد همکاری محور را اتخاذ کنند. این موضوع در منطقه خلیج فارس مورد تاکید قرار گرفته است.

نماینده دستگاه سیاست خارجی همچنین بر لزوم اقدام برخی کشورهای منطقه برای اصلاح رفتار متناقض خود تاکید کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست اصولی خود همواره امکان تعامل و تعامل را مد نظر داشته است. همکاری با همسایگان خود بهترین راه برای حل مسائل و مشکلات منطقه ای باشد و از ابتکارات مثبت و سازنده در توسعه روابط دوجانبه و منطقه ای استقبال می کند.