جشن 10 کیلومتری به مناسبت عید غدیره عید قربان


عکس گروه A،
4010428003

جشن 10 کیلومتری عید غدیر هم بعد از ظهر دوشنبه 6 تیرماه ساعت 14:01 بعدازظهر از چهارراه ولیعصر به سمت چهارراه بلوار تهران رفت. عکس: علیرضا معصومی – محمدرضا بلندی – یونس امینی