جمعی اجتناب کرده اند خبرنگاران همراه خود رئیس جمهور دیدار کردند


به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی اجتناب کرده اند اصحاب رسانه عصر بلافاصله یکشنبه همراه خود آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار کردند.

سید محمود دایی مدیرمسئول روزنامه داده ها، حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان، پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس، محمد قوشانی سردبیر روزنامه سازندگی، حمید رسایی سردبیر. -پاسخگو برای هفته نامه النهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

عمیق مونتاژ متعاقبا ادعا ممکن است

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر