حاضر بروزترین tp-date موشک‌های بالستیک کره‌شمالیگروه عکس الف،  
4010206084

۰ تذکر، ۱ در صف تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰ تکراری هر دو غیرقابل تخلیه

کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی در خلال بازدید اجتناب کرده اند رژه عظیم نظامی این ملت کدام ممکن است همراه خود به حاضر گذاشتن موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات تولید دیگری این ملت در کنار بود {تأکید کرد} کدام ممکن است این ملت بهبود زرادخانه هسته‌ای شخصی را شتاب بیشتری خواهد داد.