حداقل سن برای ثبت نام در پایه اول/شرایط ثبت نام در دوره پیش دبستانی و دبستان


قوانین ثبت نام پیش دبستانی و دبستان

– ثبت نام کودکان پیش دبستانی بر اساس مفاد بخشنامه های 301 مورخ 24/06/14 و 84225 مورخ 97/10/05 و 158774 مورخ 29/08/1398 و کارنامه 46106 مورخ 21/03/21 انجام می شود.

– ثبت نام کلیه پیش دبستانی ها در سامانه سیدا به صورت کد دولت، حکومت با مردم همچنین سازمان های غیر دولتی این امر الزامی بوده و مسئولیت ثبت نام به عهده مدیر مرکز آموزشی کودکان (شامل مهدکودک و پیش دبستانی) می باشد.

تبصره 1: مؤسسات آموزشی کودکان زیر شش سال مجاز به دریافت شهریه باید بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان ملی آموزش و پرورش فعالیت کنند.

تبصره 2: اداره موسسات آموزشی دولتی و دولتی با مشارکت جمعیت بر اساس ردیف اول (ب) بخشنامه 84225 مورخ 10/05/1397 و دستور 301 مورخ 14/06/2400 انجام خواهد شد.

– حداقل سن برای ثبت نام در کلاس اول:

حداقل سن برای ثبت نام در پایه اول/شرایط ثبت نام در دوره پیش دبستانی و دبستان

– مدیران مؤسسات مهدکودک (مهدکودک ها و پیش دبستانی ها) و دبستان ها موظفند اطلاعات مربوط به پیش دبستانی ها و دانش آموزان (به ویژه پایه اول ابتدایی) را در اسرع وقت و قبل از پایان خرداد ماه 1401 در سامانه های سنجش ورود و خروج ثبت کنند.

تبصره 1 : مدیران در بدو ورود به کلاس اول ابتدایی نوآموزان بدون سابقه پیش دبستانی را شناسایی کنند تا مناطق در اسرع وقت کلاس های آمادگی را برای بهار و تابستان 1401 تعیین کنند.

تبصره 2: به منظور جلوگیری از مداخله برنامه آموزش تابستانی پیش دبستانی در ابتدای سال تحصیلی، توصیه می شود به گونه ای برنامه ریزی شود که ادامه جلسات آموزشی بهار و تابستان 1401 و پیش دبستانی ویژه آموزش و مداخله به موقع، تا نیمه اول سپتامبر 1401 خروج.

– حداقل سن برای ثبت نام در پایه اول ابتدایی شش سال تمام می باشد.

تبصره 1: سایر شرایط سنی برای ثبت نام دانش آموزان در نواحی مختلف تحصیلی بر اساس مفاد فصل سوم آیین نامه اجرایی مدرسه تعیین می شود.

– از آنجایی که در دوره ابتدایی فرآیند سنجش کیفی – توصیفی دانش آموزان در پلاگین های سنجش سامانه سیدا گنجانده شده است، دانش آموزان به سطوح بالاتر (به جز پایه اول ابتدایی) ارتقا می یابند و با تکرار پایه به صورت متمرکز از طریق سیستم و با اجازه مدیر.

– کلیه نوآموزان در بدو ورود به پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی ملزم به شرکت در برنامه سنجش آمادگی جسمانی و آمادگی جسمانی هستند و شرکت نوآموزان در برنامه سنجش دو سال قبل از شروع دوره ابتدایی انجام می شود. مدرسه مطابق دستورالعمل اجرایی طرح سنجش ۱۴۰۱.

تبصره 1: با توجه به اینکه دانش آموزان جدیدالورود دو سال قبل از ورود به دبستان در برنامه آمادگی و سنجش سلامت جسمانی 1401-1401 مورد ارزیابی قرار می گیرند و برخی از آنها دیرآموز شناخته می شوند، برنامه ریزی یادگیری و مداخله به موقع در طول سال تحصیلی برای این نوآموزان ضروری است. ضروری است.

تبصره 2: مطابق ماده 7 اساسنامه مدارس عشایری مصوبه شورای آموزش عالی شماره 908 مورخ 1393/12/11. سنجش سلامت در بدو ورود دانش آموزان عشایری اجباری و رایگان است و با توجه به عشایری بودن عشایر دوره سنجش تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

ضوابط پذیرش در دوره اول، دوم و ورزشگاه دانشکده های فنی و حرفه ای

– ثبت نام دانش آموزان پایه دهم با محوریت رعایت اولویت های مندرج در نمونه برگه های راهنمای تحصیلی و تشکیل کارگروه مشاوره جهت با هدف استفاده و تکمیل ظرفیت اسمی کلاس با رعایت مفاد بخشنامه ها و راهبردها و سیاست های توسعه متوازن و حرفه و مهارت وی در دوره دوم متوسطه باید با شماره بخشنامه های 140/112 مورخ 1400/02/05 و 400/104 مورخ 1401/01/15 صورت پذیرد.

تبصره 1: مشاوران و مدیران در هنگام ثبت نام دانش آموزان در هنرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای در مقطع ابتدایی وضعیت جسمانی دانش آموزان مناسب هر رشته را به طور جدی در نظر بگیرند.

تبصره 2: نحوه ثبت نام متقاضیان پایه دهم و هنرجویان دوره متوسطه حرفه ای از طریق آموزش برون سپاری متعاقباً از طریق معاونت آموزش متوسطه (اداره آموزش فنی، حرفه ای و حرفه ای متوسطه) اعلام خواهد شد.

تبصره 3: مدیران مدارس شبانه روزی می بایست نسبت به ثبت نام و تایید اطلاعات مربوط به دانشجویان غیرحضوری در سامانه مربوطه (حوزه خوابگاهی) اقدام نمایند.

– ثبت نام و ثبت نام دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی (دوره دوم دبیرستان نظری و کاردانش) بر اساس دستورالعمل ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه دهم در سال 1401. -سال تحصیلی 1401 شماره 400/106 مورخ 20/01/14.