حضور ارتش کشورهای غیردوست در آبهای فراگیر جهان غیر قابل توجیه است


امیر دریادار شهرام ایرانی روز شنبه در مراسم استقبال همزمان اجتناب کرده اند هشتادمین رزمایش ناوگان رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوگان اعزامی هند اجتناب کرده اند رزمایش 2022 (IMAX) در بندرگوا همراه خود حضور نظامیان. امام جمعه، ولی کنارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند خانوار‌های کارگران نیروی دریایی کنارک اظهار داشت: همزمان 2 ناوگان به آب‌های اقیانوس اعزام کردیم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها مسئولیت اسکورت کشتی‌ها را بر عهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به زمان در در همین زمان، دانشجویان دانشکده افسری امام خمینی (ره) را برای تخصص آموزش های مورد نیاز در اعماق اقیانوس مشغول کرد.

وی افزود: ماموریت فوق العاده خوشایند به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این عملیات در صحنه بود، قطعاً اجتناب کرده اند استاندارد آموزشی بالایی برخوردار بودم.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: همزمان برای نمایندگی در رزمایش دریایی اقیانوس هند به تماس گرفتن «ایون» دعوت شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوشکن ایرانی دینا همراه خود اقتدار {در این} رزمایش حضور یافتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تمرینات را همراه خود موفقیت به نوک رساند.

وی افزود: در متنوع اجتناب کرده اند اشیا توان عملیاتی نیروی دریایی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد تعیین مقدار قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً تمامی آموزش، فرماندهی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات به ناوشکن دینا واگذار شد.

امیر دریادار تصریح کرد: خوشبختانه ناوشکن ما دینا توانست این رزمایش را همراه خود توانایی مناسب انجام دهد.

وی افزود: تا حد زیادی ملت ها ساده ناظر اعزام می کردند حتی کشورهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا دریایی نزدیکتر بودند با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تأمل ما حضور ابدی در اعماق اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه صحنه هاست، یکی اجتناب کرده اند مولفه های دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی دریایی یکی اجتناب کرده اند انتخاب هاست.» قطعا {در این} مناطق حضور خواهیم داشت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده نیروی دریایی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران شکسته نشده داد: هدف ما نشان دادن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان دفاعی کشورمان، حاضر سنت انسانی ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس جمهوری اسلامی به جهانیان بود. بخشی اجتناب کرده اند رزمایش‌ها {در این} رزمایش انجام می‌شود.» یعنی می‌خواهیم به کشورهای همسایه بگوییم کدام ممکن است می‌توانند اجتناب کرده اند برقراری ایمنی در اقیانوس به‌خصوص در شمال مشخص شوند. اقیانوس هند را خودمان می توانیم انجام دهیم، ساده باید کارهای بیشتری انجام دهیم. بیایید به هم نزدیک شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل هایمان را جدا هم بگذاریم.

وی همراه خود خاص اینکه پیام ما به کشورهای غیردوست جهان اینجا است کدام ممکن است اقتدار مورد نیاز در جهان ما موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور آنها در آب های این جهان غیر قابل توجیه است، اظهار امیدواری کرد کدام ممکن است بتوانیم همراه خود برگزاری این رزمایش ها در همه زمان ها ایمنی را محافظت کنیم. . اگر بخواهند برای بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل علم بیایند مشکلی ندارد با این حال اگر بخواهند وارد جهان امنیتی شوند باید بگوییم کدام ممکن است در لحظه جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را قبول ندارد از دستاوردهای کودکان ایران است. افرادی در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اعماق دریاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وظایف را به خوبی انجام می دهند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر