حضور عادل فردوسی پور در کنار دانش آموزان طبقه اول


عادل فردوسی پور امروز از دانشگاه شریف بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند روزی است که دانشجویان دانشگاه شریف در حیاط روبروی سلف ناهار می خورند و پس از اتفاقاتی که در سلف این دانشگاه رخ داده، وارد آن نمی شوند.

ظهر امروز عادل فردوسی پور مجری برنامه و گزارشگر فوتبال محبوب دهه 90 که استاد دانشگاه شریف نیز می باشد در جمع دانشجویان این دانشگاه مقابل سلف حاضر شد و با آنان بر روی زمین صرف شام کرد.

عکس ناهار عادل فردوسی پور روی زمین دانشگاه شریف
عکس ناهار عادل فردوسی پور روی زمین دانشگاه شریف

انتهای پیام