حمله همین الان به کنسولگری ایران در هرات چه بود؟


دارایی ها آگاه در هرات گفتن کردند کدام ممکن است تجمع کنندگان همین الان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات اجتناب کرده اند اهالی روستاهای فراگیر شهر هرات بودند کدام ممکن است همراه خود کیسه های سنگی در برابر این مشاور کشورمان حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی را انجام دادند. در جریان اعتراضات، به در را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره های کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات سنگ پرتاب کرد.

به گزارش خبرنگار مکان افغانستان خبرگزاری فارس ، نیروهای امنیتی مأموریت کشورمان همراه خود عکس گرفتن اثیری سعی در متفرق کردن این اشخاص حقیقی داشتند کدام ممکن است سرانجام همراه خود حضور مولوی «اسلامگر» والی مقامات افغانستان در هرات در طولانی مدت رسید. در برابر این مأموریت سیاسی کشورمان.

دارایی ها در هرات می گویند کدام ممکن است در پایین صحنه جنبش عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی طرفدار غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار عدالت خواهی دختران کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این توسط غربی ها در افغانستان تمویل می شد، در روزهای بلند مدت نیازمند تصویر اعتراضی شدند.

این تصویر در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان اشغال افغانستان اجتناب کرده اند سوی برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله نجیب کابلی چندین بار در برابر این سفارت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های کشورمان بود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر