خاطرات آل هاشمی | قرار شد گروهی مناسب کنیم کدام ممکن است جوان ها مجبور به فساد نشوند


نوشته ناصر غضنفری عدالت نیوز:

چهارشنبه 17 میرداد 1369

نیروهای آمریکایی وارد عربستان شدند. جرج بوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدام حسین رؤسای جمهور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق قرار بود عصر در این زمان سخنرانی کنند. بوش گفتن مناسب اعزام انرژی برای جلوگیری اجتناب کرده اند شر صدام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت کدام ممکن است این انرژی برای حفاظت اجتناب کرده اند عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 برای بازگرداندن کویت استفاده ممکن است. عراق علاوه بر این گفتن کرد کدام ممکن است کویت را به عراق الحاق کرده است.

عصر شورای مرکزی محله روحانیت مبارز در تهران تشکیل مونتاژ داد. فهرست نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان مدیریت در اصل کار قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویب رسید.

5 شنبه 18 مرداد 1369

آقای احمد احمدی معاون وزیر امور خارجه حضور داشتند. وی اجتناب کرده اند اهمیت دانش برای نظام صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مراقبت نشده به دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنها همراه خود وزارت امور خارجه گلایه کرد.

آقای مجید الانصاری به اینجا رسید. ایشان اجتناب کرده اند مدیریت انتقاد کردند کدام ممکن است به در نظر گرفته شده تندروها، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مجلس خبرگان نیستند. مواضع آنها نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

دکتر ولایتی وزیر امور خارجه حضور داشتند. وی اجتناب کرده اند سفرهای شخصی به سوریه، عمان، امارات، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین گزارش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است آنها اجتناب کرده اند موضع ایران “فوق العاده سپاسگزار” هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روابط خوشایند ابراز کنجکاوی کرده اند، اجتناب کرده اند صدام عصبانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کمک زودتر وی به عراق پشیمان هستند.

آقای حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارش داد کدام ممکن است گروه ملل آگاه است کدام ممکن است منصفانه کشتی اجتناب کرده اند بصره {به سمت} ام الرصاص می آید. ممکن است به آنها گفتم حاوی نشوند. بعداً به نظر می رسد کدام ممکن است کشتی همراه خود باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اعتصاب می کند.

جمعه 19 مرداد 1369

عصر احمد آقا به اینجا رسید. امتیازات کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ذکر شد برخی سریع دادند کدام ممکن است همراه خود عراق بسازیم. قرار بود در مونتاژ فردا این موضوع مطرح شود. موضوع کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق در رأس بررسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات قرار دارد.

شنبه 20 میرداد 1369

آقای عبدالله نوری وزیر ملت حضور داشتند. وی با اشاره به زلزله زدگان، کشتی همراه خود فساد اجتماعی، اختلاط مجریان قوانین، خلیج فارس، صدام، کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات های خارجی در جهان گفتگو کرد.

آقاي سيد حسين موسويان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مذاكرات همراه خود سفير سوئيس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ديدار همراه خود سفراي غربي خبر دادند. همه آنها پیش بینی دارند کدام ممکن است ایران در مخالفت با صدام سرزنده تر اجتناب کرده اند وضعیت حال باشد. آنها برای اجرای تصمیم تا حدودی سریع تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند گروه ملل می کنند.

شورای برتر ایمنی سراسری تشکیل مونتاژ داد. ما دانستن درباره امتیازات کویت، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای خارجی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفتیم. انتخاب گرفته شد اجتناب کرده اند نبرد نیروی دریایی همراه خود عراق اجتناب شود. آنها همراه خود حضور نیروهای خارجی در جهان جایگزین هستند. محافظت آمادگی درست نیروی دریایی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده مذاکرات ژنو. علاوه بر این پذیرش فرستاده صدام به ایران مشروط به گفتن پذیرش قرارداد 1975 الجزایر است. در عین جاری باید بازاریابی مدیریت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط همراه خود کشورهای جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی سرزنده شود.

احمد خامنه ای ساعت شب میهمان احمد آقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر ولایتی وزیر امور خارجه بود. شبیه به مصوبات سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شد.

یکشنبه 21 آگوست 1990

سردبیران مطبوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای محمد هاشمی رئیس گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما حضور داشتند. پوشش های رژیم را در برخورد همراه خود عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان آن در امور کویت دلیل دادم به همان اندازه در رسانه ها مورد ملاحظه قرار گیرد. ممکن است به سوالات آنها پاسخ دادم.

عصر روز قبل دکتر روحانی دبیر شورای برتر ایمنی سراسری حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص امتیازات روز رایزنی کرد. شوروی ها اجتناب کرده اند ما می خواستند هماهنگی کنیم کدام ممکن است 40000 نفر اجتناب کرده اند رعایای آنها در عراق اجتناب کرده اند طریق ایران به اتحاد جماهیر شوروی منتقل شوند. از امکان استفاده نادرست اجتناب کرده اند هواپیما در ازای عرضه از دستگاه به عراق برای دور شدن محاصره است. ما اصرار داشتیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق زمینی عراق را توقف کنیم.

آن ساعت شب بازدید کننده آقای خامنه ای بودم. با اشاره به امتیازات جاری ملت گفتگو کردیم. مقرر شد گروهی برای ایجاد حدود اسلام در مقابله همراه خود مفاسد اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تسهیل اجرای دین سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارا تشکیل شود به همان اندازه کودکان مفسده نشوند.

تأمین: خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 90

انتهای پیام