خبر خوب WHO; کاهش 9 درصدی مرگ و میر ناشی از کرونا


به گزارش فارس به نقل از مدیکال بایر، بر اساس آخرین گزارش هفتگی منتشر شده در مورد همه گیری جهانی که توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) منتشر شده است، تعداد قربانیان کرونا در هفته گذشته 9 درصد کاهش یافته و موارد جدید نسبتاً ثابت مانده است.

به گفته این سازمان، در هفته گذشته بیش از 14000 مورد مرگ کووید-19 و نزدیک به 7 میلیون عفونت جدید ثبت شده است. اقیانوس آرام غربی جهش 30 درصدی و آفریقا 46 درصد کاهش گزارش کردند. موارد در قاره آمریکا و خاورمیانه نیز بیش از 20 درصد کاهش یافته است.

تعداد مرگ و میرهای جدید در خاورمیانه 19 درصد افزایش یافته است در حالی که در آفریقا بیش از 70 درصد، در اروپا 15 درصد و در آمریکا 10 درصد کاهش یافته است.

WHO خاطرنشان می کند که زیرسویه Omicron BA.5 همچنان غالب در جهان است و تقریباً 70٪ از تمام توالی های ویروسی در جهان را تشکیل می دهد. شیوع سایر زیرگروه های آمیکرون، از جمله BA.4 و BA.2، به نظر می رسد که با غالب شدن BA.5 رو به کاهش باشد.