خبر دستگیری خاوری صحت ندارد


به گزارش فارس، در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستگیری محمود خاوری در فضای مجازی منتشر شده است که به گفته مسئولان آگاه این خبر صحت ندارد.

البته موضوع جستجوی خاوری از سوی ایران در دستور کار است اما تاکنون دولت کانادا در این زمینه همکاری نکرده است.

محمودرضا خاوری در دولت نهم مدیرعامل بانک ملی بود. وی یکی از مجرمان شرکت در سرقت 3000 میلیارد تومانی است.

خاوری به اتهام تخلف در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و به اتهام گرفتن رشوه به 10 سال زندان محکوم شده است.