خداحافظ ارژنگ امیرفضلی بازیگرعصر ایران نوشت: ارژنگ امیرفضلی با انتشار پستی در اینستاگرام اعلام کرد که از بازیگری خداحافظی کرده است.

ارژنگ امیرفضلی با هشتگ زخم های کهنه که مدام به روز می شود از بازیگری خداحافظی کرد. او نوشت: با دلی آزرده از نادانی، با قلبی پر از ناامیدی، با ذهنی بیمار، با نارضایتی های پنهان و زخم های کهنه ای که مدام تجدید می شود، برای همیشه از دنیای بازیگری و دارایی اش خواهم رفت.

انتهای پیام