خداحافظ پرسپولیس همراه خود شرکت کننده معروف برای هواداران!


خبرورزشی نوشت: پرسپولیس در جاری مذاکره همراه خود بازیکنانی است کدام ممکن است قراردادشان در طولانی مدت فصل به بالا می رسد به همان اندازه بنا به تقاضا سرمربی شخصی آنها را تمدید کنند.

این در حالی است کدام ممکن است نامی اجتناب کرده اند سیدجلال حسینی کاپیتان پیشکسوت پرسپولیس به میان نیامده بود. شنیده ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در فینال دیدار رضا درویش را انتخاب کنید و انتخاب کنید یحیی گل محمدی (پس اجتناب کرده اند بردن پرسپولیس اجتناب کرده اند جام حذفی) نامی اجتناب کرده اند سیدجلال حسینی برای از سرگیری مطرح نشده است.

سرمربی پرسپولیس در دیدارهای جدیدترین ترجیح داده اجتناب کرده اند سیدجلال حسینی 40 ساله در مخلوط کردن بی نظیر تیمش استفاده نکند، حتی وقتی کاپیتان یکی اجتناب کرده اند مهره های بی نظیر 5 قهرمانی متوالی این کارکنان در لیگ برتر باشد!

آگاه تبدیل می شود یحیی گل محمدی در طولانی مدت فصل انتخاب گرفت همراه خود آقای جلال حسینی خداحافظی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون جستجو در سوئیچ صحیح برای او است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر