خدمه بانوان ونیز به مدال برنز جام جهانی رسید/ خدمه پسرها به مقام پنجم رسید


به گزارش اسنا، در جریان رقبا های عکس گرفتن جام جهانی برزیل کدام ممکن است در شهر ریودوژانیرو برگزار تبدیل می شود، خدمه تفنگ بانوان ایران متشکل اجتناب کرده اند فاطمه لوسیون زاده، فاطمه امینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجمه خدادی در مرحله مقدماتی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود 10 نفر به رقبا می پردازد. دیگران. خدمه #937.2 در جایگاه سوم قرار دارد. {در این} مرحله هشت خدمه به مرحله دوم راه یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه ایران همراه خود رکورد 623.1 در کلاس سوم مرحله دوم قرار گرفت.

خدمه ایران در در اطراف بعد همراه خود خدمه دانمارک قهرمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال برنز را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد.

پیش اجتناب کرده اند این خدمه تپانچه مختلط نیز به مدال برنز کف دست یافته بود.

در شکسته نشده رقبا های در امروز، خدمه تفنگ پسرها ایران در مرحله مقدماتی همراه خود مخلوط کردن مهیار صداقت، امیر محمد نکونام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادی غرباغی همراه خود امتیاز 939.9 به مقام دوم کف دست کشف شد. این خدمه در در اطراف دوم نیز همراه خود امتیاز 620.9 پنجم شد. در این متن هشت خدمه حضور داشتند.

مسابقات تپانچه تیمی پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران در امروز در جاری برگزاری است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر