خطیب زاده اتهامات بی مقدمه گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را تکذیب کرد


به گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه همانطور که صحبت می کنیم (پنجشنبه) همراه خود رد ادعاهای بی مقدمه کسب اطلاعات در مورد ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: تخلیه گزارش های مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی مقدمه هیچ گونه مشروعیتی برای این گونه بررسی ها تحمیل نمی شود. ..

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: مشخص است کدام ممکن است نمی توان اجتناب کرده اند مقامات قلاب دروغ انتظاری برای گفتن حقایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقایق داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو ماهیت مغرضانه، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداخله جویانه این گزارش بر همگان روشن است. به مردمان ایران.”

وی خاطرنشان کرد: مقامات آمریکا همراه خود سابقه درگیری، کودتا، تجاوز، ترور، {آدم ربایی}، محاصره مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار مردمان بی ضرر {در سراسر} جهان، ناقض بی نظیر حقوق بشر {بوده است}. ملت ها شناخته شده به عنوان جنایات شخصی علیه ایران اجتناب کرده اند جمله ساقط کردن هواپیمای مسافربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک خشونت خانگی برای ترور مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در دهه های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همه جانبه برای محروم کردن ملت سرافراز برای ملت ایران اشک تمساح می ریزند. اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا اجتناب کرده اند جمله تحریم های مالی بوتلگ این ملت اجتناب کرده اند بدو پیدایش در اذهان مردمان ایران خشمگین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مصداق بارز تروریسم مالی علیه مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند سبدها بی نظیر بر بالا راه داروهای حیاتی ایران تغییر شده است. فرد مبتلا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه نقض بدیهی حقوق مردمان ایران شد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تشریح ادعاهای نفاق رژیم آمریکا کدام ممکن است هدف آن بدست آوردن به نیازها نامشروع سیاسی ، تاکید کرد: آنها به خوبی ماهیت تروریستی آمریکا را آرم می دهند.

خطیب زاده افزود: مقامات آمریکا توجه شخصی را بر نقض فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستماتیک حقوق بشر در موجود در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش می بندد. همه توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها دیده اند کدام ممکن است چگونه تبعیض نژادی سیستماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده علیه اقلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی های آفریقایی تبار در آمریکا رخ می دهد کدام ممکن است به نوبه شخصی اعتراضات فشرده سیاه پوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این ملت را در پی داشته است. خشونت لجام گسیخته پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار سیاهپوستان در ملاء عام، رویکردهای ضد حقوق بشری مقامات آمریکا را برملا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه اصولاً اجتناب کرده اند آن، پاسخ آمریکا به این نقض حقوق بشر صرفاً نمایشی، بی تفاوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تفاوتی {بوده است}.

سخنگوی وزارت امور خارجه در طولانی مدت خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر مقدمه مبانی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات بین‌المللی شخصی همواره در جهت احقاق حقوق ملت عظیم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش آرمان‌های دقیق اجتناب کرده اند جمله حقوق دقیق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز در جاری حرکت است. {در این} مسیر عقب نشینی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران برای جمع کردن ایرانی گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند بر مقدمه قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر