خواه یا نه اقتصاد ایران ممکن است بار صدها هزار مهاجر افغان را به دوش بکشد؟


روزنامه الشرق در گزارشی نوشت: اجتناب کرده اند میان همه افغان هایی کدام ممکن است در اولین صحنه های شخصی اجتناب کرده اند ایران عکس گرفتند، عبدالخالق کمترین انزجار را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین ترس را داشت. او در موضوع انجنیری کامپیوتر در دانشکده بدخشان تحصیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش در نظامی افغانستان تک تیرانداز بود.

او می گوید کدام ممکن است طالبان پدرش را کشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او همراه خود 2 برادر، 4 خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش به ایران آمدند. آنها به استان نیمروز افغانستان مهاجرت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صحرای دوک در مرز افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان به ایران قاچاق شدند. در یک روز واحد تعدادی از ماشین عوض کردند. 12 ساعت در راه بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشاوره خودش بدنشان مثل چوب خشک بی حس بود. جایی در بیابان، قاچاقچی آنها را نگه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول بیشتری درخواست شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها مجبور به پذیرش می شوند.

نمایندگی آبدارچی در تهران عالی نمایندگی کودک نوپا در زمینه واردات گوشی سلولی است.

او به شرق اظهار داشت کدام ممکن است چندین بار همراه خود همکارانش با توجه به طالبان صحبت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها همراه خود او همدردی می کنند. یکی اجتناب کرده اند همکارانش نوک ساعات معاملاتی دسترس در بازار ارزهای دیجیتال را به او یادآوری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع به او طرفدار می تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایران به ترکیه هر دو اروپا مهاجرت تنبل.

زردانا، خانم نوجوان افغان همراه خود 2 مرد جوان به چیتگر می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی شن های جدا دریاچه می نشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی پسرها را تماشا می تنبل. او می گوید کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند ایرانیان به او مشاوره اند کدام ممکن است اقتصاد ملت خوشایند نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای اعطای پناهندگی به افغان ها به اروپا بروند.

عالی بوفه کالا آب میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستنی در نزدیکی درگاه دریاچه چیتگر می گوید کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند افغان ها به دریاچه چیتگر می آیند.

بوودار می گوید کدام ممکن است تمام فضای بی تجربه ولسوالی چیتگر توسط دست کارمندان افغان است.

{هیچ کس} دقیقاً نمی داند پس اجتناب کرده اند تسلط طالبان بر افغانستان، چه انواع پناهجو وارد ایران شدند. پیگیری های شرق اجتناب کرده اند دیده بان مهاجرت ایران ناموفق بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وسط گفتن می تنبل کدام ممکن است آمار دقیقی توسط دست نیست. این در حالی است کدام ممکن است جواد هدایتی، مدیرکل گروه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت در سراسر جهان به ایلنا اظهار داشت کدام ممکن است روزانه حدود 5000 پناهجوی افغان اجتناب کرده اند مرز ایران حرکت می کنند. با این حال مجید المرهمدی، معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت، در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت ملت، این انواع را حدود 1000 نفر گفتن کرد.

این اختلاف آماری ساده برای مهاجرانی است کدام ممکن است به صورت قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق مرز وارد ایران می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآوردی برای مهاجران بوتلگ به راحتی در دسترس است نیست.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، انواع افغان‌های مقیم ایران را حدود 5 میلیون نفر تخمین می‌زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی رسانه‌های ایرانی اجتناب کرده اند رسیدن انواع مهاجران به هشت میلیون نفر خبر می‌دهند.

بازار مسکن ایران خرس فشار مهاجران است

اگرچه تأمین دقیقی برای باند مهاجر افغان در ایران {وجود ندارد}. با این حال اگر اعداد اعلام کردن شده مناسب باشد، باید اظهار داشت کدام ممکن است انواع افغان‌های ایران همراه خود باند عالی ملت کودک نوپا همسایه برابری می‌تنبل.

به مشاوره منوچهر بهرویان، کارشناس اقتصاد مسکن، این ضرر شدید برای بلند مدت بازار مسکن ایران است. وی به «شرق» دلیل می دهد کدام ممکن است فاجعه آب در دهه های بلند مدت متنوع اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مسکونی ایران را غیرقابل سکونت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی مهاجران افغانستانی به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تقاضا برای پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن به توضیحات مختلف شناخته شده به عنوان پایین قابل زندگی ایرانیان رخ خواهد داد. . فاجعه آب کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اراده در بلند مدت در نتیجه فاجعه پایین شود. در عین جاری مقامات برای تامین پایین واحدهای مسکونی حمایتی همراه خود مشکلات زیادی مواجه بود.

این در حالی است کدام ممکن است مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک ملت در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود «شرق» اظهار داشت: هیچ مشاور املاکی حق اجاره خانه به اتباع خارجی کدام ممکن است مجوز اقامت ندارند را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اطلاع اتحادیه، این موضوع به این صورت است. بسته اتحادیه؛ با این حال یکی اجتناب کرده اند مشاوران املاک در جهان زبشهر قرچک همراه خود ردیابی به افزایش قابل ملاحظه تقاضای اجاره افغانی {در این} جهان می گوید کدام ممکن است صاحبان نقش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان ایرانی معمولا خانه هایی را به افغان ها اجاره می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی به بنگاه های پیشنهادات ملکی مراجعه نمی کنند.

او دلیل داد کدام ممکن است صاحبان خانه ایرانی تمایلی به اجاره خانه به مهاجران افغان ندارند. با این حال روزی کدام ممکن است در دسترس بودن ملک اجاره ای تنظیم چندانی نداشته باشد، افزایش تقاضا ممکن است در نتیجه افزایش اجاره بها شود.

تحمیل مهاجرت افغانی به فقرای ایران

اکبر شوکت، رئیس اتحادیه سراسری اتحادیه های کارگری ساختمانی نیز همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند ورود لجام گسیخته مهاجران افغان به ایران به «شرق» می گوید کدام ممکن است اخیراً انواع شکایات کارمندان ساختمانی به اتحادیه ها مرتفع است. کارگرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کارفرمایان شخصی اجتناب کرده اند استفاده کارمندان افغان شکایت کردند.

او می گوید کارمندان ساختمانی فقیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالت اندیشه آل ساده شش ماه در سال کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه سال را لوفر می گذرانند.

وی یکپارچه می دهد: دستمزد کارمندان دوره ای به شرط کار در تمام ماه کمتر اجتناب کرده اند حداقل دستمزد در ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان نیمه ماهر بین 20 به همان اندازه 25 نسبت تا حد زیادی اجتناب کرده اند حداقل دستمزد اکتسابی می کنند. این در شرایطی است کدام ممکن است اساتید همراه خود 25 به همان اندازه 30 سال سابقه کار در ایران تنها 1.5 برابر حداقل دستمزد کارمندان اکتسابی می کنند کدام ممکن است اگر این اعداد را بر ماه های بیکاری کارمندان ساختمانی قطع کنیم به اعداد غم انگیزی می رسیم.

انحصار بازار برخی نقش ها توسط دست افغانها

شوکت همراه خود تاکید بر اینکه حدود 50 نسبت کارمندان ساختمانی ایرانی استفاده شدند، اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند کارمندان افغانستانی در ایران به پیمانکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما تغییر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارفرمایان تنها کارمندان شخصی را استفاده می کنند.

شوکت می گوید کدام ممکن است این امر قابل انجام است در بلند مدت کل بازار کار کارمندان ساختمانی را اجتناب کرده اند انگشت ایرانیان خارج تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان ساختمانی، به طور قابل توجهی در استان های محروم، اجتناب کرده اند فقیرترین اشخاص حقیقی گروه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر را در بین ایرانیان افزایش می دهند.

شوکت تاکید می تنبل کدام ممکن است پیشرفت افغان ها در تصرف کردن بازار برای کارمندان ساختمانی ایرانی به حدی بود کدام ممکن است در برخی استراتژی ها معادل نمای سنگی رومی، بازار را انصافاًً اجتناب کرده اند انگشت ایرانیان خارج کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد شخصی را به انواع زیادی طلب کردند. {در این} راستا مجبور به تنظیم حرفه شدند. سرانجام هیچ کارمند ایرانی نبود کدام ممکن است توانایی داشته باشد این آثار هنری را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها کارمندان ایرانی را برای رهایی بازار افغانستان اجتناب کرده اند انحصار افغانستان بازآموزی کردند. این پرانرژی کارگری تاکید می تنبل کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند نقش ها معادل ساخت کفش های دستباف هر دو دامپروری در شهرهایی معادل قم، افغان ها شاغل بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی ها تقریباً کل بازار را در اختیار گرفتند.

meting out غیرمستقیم کمک ها {در میان} افغان ها

مهاجرت مهاجران به افغانستان به ایران قابل انجام است در نتیجه کسری بودجه تا حد زیادی شود. آلبرت بغزیان، اقتصاددان به «شرق» می گوید: اکثر موارد در ایران، اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت گرفته به همان اندازه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار، پشتیبانی می شود هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه اقتصاد ملت دچار ضرر شده است، ورودی افغان ها به ایران قابل انجام است تقاضا برای موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان پشتیبانی می شود را افزایش دهد. انبساط قابل توجهی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کسری بودجه مبارزه کردن می برد. به مشاوره این کارشناس مالی، اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تأمین کسری بودجه بیشتر اوقات چاپ پول است، این امر ممکن است در نتیجه تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر تا حد زیادی برای ایرانیان شود.

بغزیان در واقع تاکید می تنبل کدام ممکن است اگر مهاجرت افغان ها به ایران ضابطه مند شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مشاغلی کدام ممکن است کارمندان ایرانی تقاضای آن را ندارند به کار گرفته شوند، این امر ممکن است قیمت ساخت را در ایران کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر مثبتی داشته باشد. ایران ممکن است بخشی اجتناب کرده اند عواقب عقب کشیدن مهاجرت افغان ها را بر اقتصاد ایران کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی آن را به 1 امتیاز تغییر تنبل.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر