خواه یا نه اقدام دلسوزانه در نتیجه جریمه آلومینیوم تبدیل می شود؟


به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی رحمتی پس اجتناب کرده اند بالا ورزشی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست این خدمه مقابل آلومینیوم در جام حذفی برای پاسخگویی به رسانه ها در سالن نشست خبری حاضر شد.

رحمتی در حالی در نشست خبری حاضر شد کدام ممکن است در لیست این خدمه محمد نوازی شناخته شده به عنوان سرمربی حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق قوانین او موظف به حضور در نشست خبری بود.

این موضوع همراه خود پاسخ میراژ شیرازی، سرپرست رسانه ای ورزشی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او گفتن کرد حضور رحمتی در نشست خبری جریمه تجهیزات گلف آلومینیوم را در پی می تواند داشته باشد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر