خواه یا نه «جنین» وسط شورش جدید فلسطینیان است؟


به گزارش الف، چون آن است پیش بینی می سر خورد، همراه خود فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، فلسطین اشغالی شاهد موج جدیدی اجتناب کرده اند فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد بین افراد این سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگران صهیونیست است. نبرد هایی کدام ممکن است به عملیات های مبایعه نامه طلبانه فلسطینیان در کمتر اجتناب کرده اند عالی ماه برمی گردد.

همراه خود یکپارچه سه عملیات زودتر فلسطینیان در بیر الصباح، الخضیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنی بروک، مبایعه نامه رعد حازم در مرکز تل آویو کدام ممکن است صحنه های هولناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سابقه ای اجتناب کرده اند شهرک نشینان صهیونیست را رقم زد، باعث شد. جو متشنج {در این} سرزمین، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی کرانه باختری، کدام ممکن است یادآور عالی بمب ساعتی منفجر تبدیل می شود کدام ممکن است تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی می سوزد.

در یادداشتی مرتبط، اردوگاه «جنین» واقع در شمال غربی کرانه باختری رود اردن کدام ممکن است عملیات فلسطینی ها را در مناطق مختلف مناطقی کدام ممکن است صهیونیست ها آن را تهدیدی شدید می دانند، اداره می تدریجی. در همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای هفته جاری نبرد های در عمق ای بین فلسطینی های قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامیان صهیونیست تحریک کردن شد. همزمان یگان های ویژه نظامی اسرائیل در مناطق مختلف مستقر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی در مرزهای کرانه باختری ادعا آمادگی کرد.

پس اجتناب کرده اند حمله مسلحانه صهیونیست ها به اردوگاه آوارگان جنین برای تخریب خانه های شهدا در تل آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت خانوار های آنها، فلسطینیان {در سراسر} کرانه باختری اجتناب کرده اند جمله نابلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رام الله تصویر کردند.

افراد فلسطین در رام الله همراه خود سردادن شعارهایی در حمایت اجتناب کرده اند ساکنان جنین تاکید کردند کدام ممکن است آنچه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در محکومیت عملیات های مبایعه نامه طلبانه فلسطینی ها انجام داده را قاطعانه رد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به از دوام به سمت شکست افراد فلسطین اختصاص داده شده هستند. دشمن.

رژیم صهیونیستی پیش اجتناب کرده اند این از نزدیک به توافق امنیتی همراه خود تشکیلات خودگردان فلسطین برای مهار فلسطینیان در کرانه باختری متکی {بوده است}. با این حال افراد قلمرو آرم داده اند کدام ممکن است تشکیلات خودگردان فلسطین تولید دیگری آنها را مشاور شخصی نمی داند.

همراه خود وجود تحولاتی کدام ممکن است در سال های فعلی در مناطق مختلف فلسطین اجتناب کرده اند جمله بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های اشغالی در سال 1948 رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش های ساکنان این مناطق علیه جنایات رژیم صهیونیستی به تعیین کنید بی سابقه ای، صهیونیست ها همواره بر این ادراک بوده اند. کدام ممکن است اجتناب کرده اند کرانه باختری {در این} زمینه اجتناب شود.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، شاخص تحولات کرانه باختری در وسط فعلی حکایت اجتناب کرده اند بازگشت از دوام مردم در قلمرو دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی بارز آن کودکان فلسطینی اجتناب کرده اند شهرهای کرانه باختری هستند کدام ممکن است همراه خود عملیات شخص خاص شخصی. ارعاب محافل امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نشینان صهیونیست به ترس افتاده اند.

پس اجتناب کرده اند مبارزه 12 روزه سال قبلی بین فلسطینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها در ماه مه قبلی، از دوام در اردوگاه جنین بار تولید دیگری بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه به بعد مبارزات مسلحانه فلسطینیان ساکن {در این} اردوگاه افزایش چشمگیری یافته است. علاوه بر این فراریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی هایی کدام ممکن است توسط نیروهای رژیم اشغالگر تعقیب می شوند در بین ساکنان جنین اجتناب کرده اند شناخت بالایی برخوردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطینی، فلسطینی های ساکن جنین توده ها سودآور به {پنهان کردن} این اشخاص حقیقی شدند.

این بدان معنی است کدام ممکن است از دوام مردم به سمت اشغال به حداقل یک رویکرد رایج {در سراسر} کرانه باختری، به طور قابل توجهی با اشاره به جنین تغییر شده است. در روزی کدام ممکن است تشکیلات خودگردان فلسطین امتحان شده زیادی {برای قرار دادن} افراد کرانه باختری در برابر این از دوام در نوار غزه انجام داد، همواره تاکید کرده اند کدام ممکن است سلاح های شخصی را ساده {به سمت} اشغالگران صهیونیست هدایت کنند.

{در این} شرایط پرس و جو مهمی کدام ممکن است مطرح تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه در آستانه سالگرد نبرد سیف قدس شاهد تکرار سناریویی درست مثل این مبارزه در فلسطین خواهیم بود؟ واقعیت های میدانی به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند مبارزه سال قبلی تدریجی می تدریجی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند تحولات فلسطین همواره به نوار غزه بازمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام به سمت هرگونه تجاوز اسرائیل به هیچ گروهی اجتناب کرده اند فلسطینیان قطعاً ساکت نخواهد ماند.

الگوی بارز این رویکرد را سال قبلی در نبرد شمشیر اورشلیم دیدیم. جایی کدام ممکن است گروه های از دوام در نوار غزه برای حمایت اجتناب کرده اند افراد بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی به عمق سرزمین های اشغالی موشک پرتاب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6 میلیون شهرک نشین صهیونیست به مدت 11 روز {در این} پناهگاه ماندند.

این بار نیز همراه خود افزایش انواع شهدای فلسطینی در جریان نبرد های در عمق در قلمرو جنین به 4 شهید فلسطینی، گروه های از دوام همراه خود کشتی پیامی به ساکنان این قلمرو کدام ممکن است تنها نخواهند ماند، یادآور سال قبلی در برابر این آنها ایستادند. در حمایت اجتناب کرده اند افراد بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار نبرد شمشیر بیت المقدس را برای حفاظت اجتناب کرده اند جنین فلسطینی تحریک کردن خواهند کرد.

{در این} میان، به نظر می رسد مانند است صهیونیست ها نیز یادآور مبارزه 12 روزه، خطا محاسباتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بودند کدام ممکن است حماس هر دو تولید دیگری جناح های از دوام نمی خواهند وارد نبرد های جنینی شوند. با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است تداوم تجاوزات اسرائیل به فلسطینیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان جدید نبرد، جایی برای تحمل مقاومتی کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر ایمنی اجتناب کرده اند تمام سرزمین فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه فرزندان ، باقی نمی گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین قابل انجام است به وسط هر دو وسط تغییر شود. تأمین انتفاضه جدید فلسطین، روندی درست مثل نبرد شمشیر اورشلیم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر