خواه یا نه همراه خود 25 جام می توانم پاسخ این است معلم ای را بدهم کدام ممکن است به 2 جام در دسته دوم خوشحال از می تنبل؟


زدنک زمان – سرمربی سابق رم پیش اجتناب کرده اند دیدار 2 گروه رم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاتزیو در هفته {سی ام} لیگ ایتالیا گفتن کرد کدام ممکن است احتمال لاتزیو برای پیروزی {در این} دربی اصولاً اجتناب کرده اند رم است. این سخنان همراه خود پاسخ ژوزه مورینیو سرمربی چک در کنار شد.

چه مشاوره شد؟
را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند دربی یکشنبه، مورینیو به فرآیند استاندارد اظهارات تایم را نادیده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد داد کدام ممکن است او نیازی به پاسخگویی ندارد از رکورد او خودش را نماد می دهد. وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه اجتناب کرده اند معلم ای کدام ممکن است 25 عنوان قهرمانی کسب کرده است پیش بینی دارید به {کسی که} 2 بار قهرمان لیگ دسته دوم شده پاسخ دهد؟ اگر با اشاره به جیووانی تراپاتونی هر دو فابیو کاپلو اجتناب کرده اند ممکن است سوالی بپرسید، راضی می شوم پاسخ دهم، با این حال 9 با اشاره به زدنک.

زمان قبلا چه می اظهار داشت؟
اجتناب کرده اند سرمربی سابق رم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاتزیو در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی پرسیده شد کدام ممکن است نظرش با اشاره به مورینیو در مخالفت با مائوریتزیو ساری چیست کدام ممکن است اظهار داشت: “ساری بیشتر است، او اجتناب کرده اند در گذشته لاتزیو را رئوس مطالب کرده است. مورینیو تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده تنبل. رم باقی مانده است نمی داند چه چیزی چیست؟ او تمایل دارد در پایین تفریحی تنبل، در حالی کدام ممکن است لاتزیو بیشتر تفریحی می تنبل.

اظهارات مورینیو شبیه کنوانسیون معروفی است کدام ممکن است او در مارس 2009 برگزار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن اجتناب کرده اند کلودیو رانیری کدام ممکن است در آن نقطه هدایت رم را برعهده داشت انتقاد کرد. این 2 تجهیزات گلف در دوران پس اجتناب کرده اند کالچوپولی حاوی نبرد اسکودتو شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوونتوس به سری B سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به دوباره کار کردن شد.

مورینیو سابقه تمدید شده در اظهارات پرخطر، انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی تبعیض آمیز دارد. یکی اجتناب کرده اند صحبت ها روزی بود کدام ممکن است مورینیو پس اجتناب کرده اند تفریحی همراه خود بارسلونا در نیمه بسته شدن لیگ قهرمانان اروپا عصبانیت شخصی را اجتناب کرده اند یوفا ابراز کرد.

“چرا؟ ممکن است نمی فهمم چرا؟ چرا اوربو؟ چرا بوساکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا استارک؟ چرا 10 بلکرز در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا چنین اتفاقاتی در هر نیمه بسته شدن رخ می دهد؟ چرا یونیسف اجتناب کرده اند بارسلونا حمایت می تنبل؟” “شاید این هدف تمام اتفاقاتی باشد کدام ممکن است برای یونیسف می افتد. چرا آنها اجازه تفریحی مقابل بارسلونا را ندارند؟ چرا 4 پنالتی مقابل چلسی امضا نشد؟ چرا تیاگو موتا ریختن شد؟ این همه امکانات اجتناب کرده اند مکان آمده است؟”

ژوزه مورینیو اجتناب کرده اند انگشت پپ گواردیولا عصبانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: او معلم خوبی است با این حال سالی عالی بار رسوایی استمفورد بریج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بار همراه خود رسوایی سانتیاگو برنابئو قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.

یوفا در پاسخ به اظهارات مورینیو جریمه 50 هزار یورویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت او اجتناب کرده اند حضور در سه مسابقه را صادر کرد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر