خواه یا نه گوش سعودی این نصیحت پدرانه را می شنود؟


به گزارش الف، رئیس معظم انقلاب اسلامی در دیدار ماه مبارک رمضان همراه خود افسران نظام دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد موضوعاتی مربوط به الگو مذاکرات هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این طرفدار به افسران سعودی برای خروج اجتناب کرده اند نبرد یمن گفتگو کردند.

رئیس معظم انقلاب اسلامی در خصوص نبرد پوچ یمن به عربستان سعودی طرفدار کردند کدام ممکن است برای برون سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا نبرد یمن چاره اندیشی تدریجی. اظهار داشت: منصفانه نصیحت به آقایان سعودی دارم. چرا وقتی مثبت هستید کدام ممکن است پیروز نمی شوید به کشتی شکسته نشده می دهید؟

طرفدار های رئیس معظم انقلاب به طور فشرده در رسانه های عربی چاپ شده شد، جایی کدام ممکن است الجزیره کسب اطلاعات در مورد اظهارات وی تصدیق شد: رئیس ایران تاکید کرد کدام ممکن است عربستان سعودی از آن آگاه است کدام ممکن است در جنگی کدام ممکن است انجام داده پیروز نخواهد شد، با این حال به این کار شکسته نشده خواهد داد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جامعه شکسته نشده داد: به آموزش داده شده است رئیس جمهوری اسلامی، شومینه بس در یمن در صورتی قابل محافظت است کدام ممکن است به صورت عملی توسط طرف های ذیربط اجرا شود.

جامعه لبنانی المنار نیز نوشت کدام ممکن است رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز خطاب به افسران سعودی کسب اطلاعات در مورد نبرد یمن به آنها طرفدار کرده است کدام ممکن است چرا جنگی کدام ممکن است هیچ توجه انداز پیروزی در آن {وجود ندارد} شکسته نشده دارد. راهی برای پوست پیدا کن

لحن رئیس معظم انقلاب اسلامی در خصوص نبرد یمن همراه خود سخنان جدیدترین کسب اطلاعات در مورد عربستان مشخص بود. اگرچه مقام معظم مدیریت همواره لحنی کسل کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر نسبت به کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی همسایه ایران داشته‌اند، با این حال تحولات متفاوتی در سال‌های جدیدترین به‌ویژه پس اجتناب کرده اند حادثه منا در سال 1394 را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی کاملاً رژیم ناپخته سعودی به پوشش‌های آمریکا در قبال ایران رخ داده است. جهان لفاظی های او را در قبال آن تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رهبران سعودی تغییر شد. همراه خود این جاری، لحن او در سخنرانی اخیرش در عربستان سعودی ملایمتر اجتناب کرده اند در گذشته .

در ماه‌های جدیدترین، سعودی‌ها به درک این نکته نزدیک شده‌اند کدام ممکن است نمی‌توانند همراه خود این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌های آمریکا همراهی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد شخصی را سرانجام دستورالعمل ها افسران کاخ سفید مبتلا کنند. روابط بین 2 ملت تیره شد، از عربستان سعودی تقاضا واشنگتن برای افزایش ساخت نفت برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش قیمت گاز را رد کرد. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا نیز اخیرا به نقل اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند افسران وزارت خارجه عربستان نوشت کدام ممکن است رئیس جمهور آمریکا ممکن است در ماه رمضان به عربستان سعودی بازدید تدریجی با این حال نباید پیش بینی استقبال در درجه بالا را داشته باشد.

عربستان علاوه بر این گفتن کرد کدام ممکن است به تقاضا رئیس شورای همکاری خلیج فارس بر مقدمه توصیه شده رئیس شورای برتر یمن برای شومینه بس، شومینه بس لحظه ای 2 ماهه را پذیرفته است. اگرچه ائتلاف متجاوز عربی در هفته اول اجرای توافقنامه شومینه‌بس گفتن شده بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی کدام ممکن است در نتیجه مبایعه نامه تعداد اندکی اجتناب کرده اند ساکنان یمنی، نیروهای نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته‌های از ما یمن شد، بیش اجتناب کرده اند هزار بار این هماهنگی را نقض کرد. مناسب است، دقیق. این شومینه بس ممکن است مقدمه ای برای شومینه بس تمدید شده تر هر دو شومینه بس ابدی برای بالا دادن به نبرد فرسایشی در یمن باشد.

طرفدار رئیس معظم انقلاب اسلامی، طرفدار های حکیمانه اساساً مبتنی بر منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمت است. از اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن نبرد یمن در سال 2015، عربستان سعودی بر این ادراک بود کدام ممکن است ممکن است همراه خود منصفانه فضا روزی فوق العاده مختصر 2 هر دو سه هفته ای، مسائلی را کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بیداری اسلامی در سال 2011 در یمن به بالا شخصی رسید، فرو نشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را به وضعیتی کدام ممکن است داشت بازگرداند. روزی بود ملت. با این حال ریاض در بدست آوردن به این نیازها شکست خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی ها تاکنون توانسته اند شرایطی را تحمیل کنند کدام ممکن است عربستان از نزدیک در جستجوی .

مشخص است کدام ممکن است تمدید شده شدن نبرد در یمن به نفع عربستان نیست. اسرائیلی ها اولین کسانی هستند کدام ممکن است در نبرد پیروز می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، کشورهای ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارتل های تسلیحاتی آنها دریافت کرد بعدی خواهند بود. علاوه بر این این، شکسته نشده نبرد ممکن است فضایی برای انبساط تروریسم در جهان تحمیل تدریجی.

کشورهایی کدام ممکن است عربستان را به حمله به یمن الهام بخش کردند همراه خود کالا تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های شخصی در جهان به سودهای کلانی کف دست یافتند. با این حال آمریکا پس اجتناب کرده اند حمله یمن به آرامکو عربستان را تنها گذاشت، همین بس کدام ممکن است تهاجم آرامکو چیز خوب در مورد ما را شبح نکرد.

بیانات راهنمای اسلام موضع حکیمانه ای است. از یمنی ها باید بر مقدمه مطالبات حقوق بشری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه بیگناهان یمن کدام ممکن است اجتناب کرده اند بدترین فاجعه انسانی مبارزه کردن می برند، باید به استراحت برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی ها باید به هر تعیین کنید بالقوه به این نبرد بالا دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند باتلاق خارج شوند. نبرد یمن تنها زمان آرم خواهد داد کدام ممکن است خواه یا نه افسران سیاسی سعودی به {این توصیه} های پدرانه ملاحظه خواهند کرد هر دو همچنان حاوی توطئه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه های آمریکایی-صهیونیستی در جهان خواهند شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر