خوب هشدار مهم: مکان تعطیلات نیروهای مسلح وسط رژیم صهیونیستی است


سیزدهمین نخست وزیر در مراسم بزرگداشت روز نظامی اظهار داشت: اگر صهیونیست ها کوچکترین قدمی بردارند، مکان تعطیلات نیروهای مسلح ما وسط تشکیلات صهیونیستی {خواهد بود}.

به گزارش پایگاه خبری عدالت، سیدابراهیم رئیسی کدام ممکن است در روز نظامی همراه خود فرماندهان ارشد ارتش ایران اظهار داشت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی می‌داند کدام ممکن است کودک‌ترین تحرکاتش بر نیروهای مسلح ما اندود شده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کودک‌ترین تحرکی در بین آنها رخ دهد. مکان تعطیلات نیروهای مسلح ما {خواهد بود}.” خواهید کرد وسط رژیم صهیونیستی خواهید بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات نیروهای مسلح ما خواهید کرد را تنها نخواهد گذاشت.

خبرگزاری فارس نوشت:

آیت الله سیدابراهیم رئیسی همراه خود تبریک صبح روز دوشنبه (29 فروردین) به دلاورمردان نظامی اظهار داشت: امام بزرگوار ما همراه خود تدبیر می فرمایند کدام ممکن است در زمان حال روز نظامی است، از نظامی ما ارتشی خدادوست، مردمان دوست، خروجی کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافذ است. نظامی مکتبی همراه خود روحیه انقلابی».

وی افزود: بصیرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در بهمن 57 را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر زیبای میثاق همراه خود امام بزرگوار، بهتر از دقیق بصیرت نظامی است.

رئیس جمهور همراه خود دقیق اینکه همراهی همراه خود مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های انقلاب اسلامی مظهر کارنامه نظامی است، اظهار داشت: نظامی جمهوری اسلامی ایران در عملیات های مختلف در حفاظت مقدس خوش درخشید.

رئیس جمهور افزود: عملیات قدس، عملیات فتح المبین، عملیات فربه کردن امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند عملیات های تولید دیگری کدام ممکن است توسط نظامی جمهوری اسلامی ایران در جبهه های حق علیه باطل، زمینی، دریایی به پایان رسید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس. در آسمان.”

وی همراه خود ردیابی به شهدای نظامی اظهار داشت: شخصیت های سرشناس شهدا در همه زمان ها در هر اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادگانی عنوان آنها را مزین می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به آنها خوشحال از می کنیم چرا کدام ممکن است این اشخاص حقیقی حماسه آفریدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص، مردمان سالاری، شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت را نیز آفریدند. یاد از دوام به سمت دشمن را گرامی می دارم.

رئیس جمهور تاکید کرد: شهدای نظامی الگویی ابدی برای اعصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ها شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت ها به خاطر ملت ایران اجتناب کرده اند بین نمی رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی همواره به آنها یادآوری می تدریجی کدام ممکن است خوشحال از میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس اسلامی هستند. جمهوری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی عظیم ما.»
رئیسی همراه خود دقیق اینکه همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه ایران مثال زدنی است، تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران اجتناب کرده اند توانمندی های متعدد برخوردار هستند. قابلیت مرکزی این نیروها فداکار، آموزشی، ماهر، تحصیل کرده، ریسک پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن مقابله همراه خود هر دشمنی است.

وی شکسته نشده داد: مهمترین مولفه های اقتدار در جمهوری اسلامی، مردمان مذهبی خداپسند هستند، نیروهای مسلح ما تحصیل کرده، صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی هستند.

رئیس جمهور اظهار داشت: نیروهای مسلح ما بعد اجتناب کرده اند مبارزه تحمیلی شخصی را دوباره کار کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز توان ارتش ما در دنیا شناسایی شده است است. نظامی اجتناب کرده اند جایگزین تحریم ها به خوبی استفاده کرده {است تا} خودش را آسانسور تدریجی، صنایع ارتش ما در بهتر از شرایط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این صنایع در ملت استفاده کنیم.

وی همراه خود دقیق اینکه نیروهای مسلح همراه با مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مردمان هستند، افزود: در موضوع کرونا نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح همراه با مردمان بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده خوشایند حرکت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها خوبی در اختیار مردمان قرار دادند. علاوه بر این در سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلایای خالص نظامی همراه با مردمان بود. نظامی، سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج اولین گروهی هستند کدام ممکن است در مناطق زلزله زده حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اشکال مردمان رفع نشد اجتناب کرده اند صحنه خارج نشدند.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه نظامی نیروی مجهزی است کدام ممکن است کنار هم قرار دادن حفاظت اجتناب کرده اند میهن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اعتقاد مردمان برخوردار است، اظهار داشت: نظامی خوشبین است. آمادگی نظامی برای دشمن اینجا است کدام ممکن است بدانند امکانات نیروهای مسلح ما نیروی دلسرد کردن است.

رئیسی همراه خود هشدار نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی در جهان تاکید کرد: کوچکترین تحرکات دشمن آن را اجتناب کرده اند توجه نیروهای مسلح ما پنهان نمی شود. رژیم صهیونیستی از آن آگاه است کدام ممکن است کوچکترین تحرکاتش بر نیروهای مسلح ما اندود شده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کوچکترین تحرکی اجتناب کرده اند آنها رخ دهد، مکان تعطیلات نیروهای مسلح ما وسط رژیم صهیونیستی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات نیروهای مسلح ما اجتناب کرده اند بین نخواهد سر خورد. پوست بايد تنهایی.

وی افزود: آمریکا گفتن کرده است کدام ممکن است در همه تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار حداکثری علیه ایران شکست شرم‌آوری خورده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آینده همه کسانی است کدام ممکن است علیه جمهوری اسلامی ایران امتحان شده می‌کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: پیام این مرجع تقلید به همه مستضعفین جهان اینجا است کدام ممکن است نیروهای مسلح ما سطح امید مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان جهان هستند.

رئیسی اظهار داشت: من می خواهم شناخته شده به عنوان خدمتگزار مردمان اجتناب کرده اند همه مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح تشکر می کنم. چرا کدام ممکن است نظامی جمهوری اسلامی ایران در امروز در دل مردمان جای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نظامی تحمل فرماندهی یگان‌های برتر کنار هم قرار دادن انجام وظایف محوله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آمادگی برای ملت ما موفقیت بزرگی است. ما باید در همه زمان ها. الحمدلله خداوند متعال.

رئیس جمهور در خاتمه اظهار داشت: در محضر امام بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا، جایگاه این پیمانی کدام ممکن است در امروز جمهوری اسلامی ایران همراه خود امام، شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب منعقد کرد، میثاق ابدی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب پیمان ابدی.»

انتهای پیام