خودت را پیدا کن آنچه اسرائیل اجتناب کرده اند آن می ترسید {اتفاق افتاد}!


به گزارش الف، اجتناب کرده اند ابتدای فاجعه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه، رژیم صهیونیستی یکی اجتناب کرده اند طرف هایی است کدام ممکن است در بلاتکلیفی رفتن می برد. در حالی کدام ممکن است کشورهای عربی، اجتناب کرده اند جمله متحدان اسرائیل در خلیج فارس، بنا به مسائل شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستی کدام ممکن است در مقامات جدید آمریکا به ریاست جو بایدن در پیش گرفته بود، سعی کردند همراه خود متعهد شدن موضعی {بی طرف} در قبال فاجعه اوکراین، بر آمریکا فشار بیاورند. تل‌آویو برای اجابت درخواست شده است‌های آنها در حالت خوب سقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 آنتن قرار گرفت.

در حالی کدام ممکن است صهیونیست ها امتحان شده می کردند آمریکا را {در این} فاجعه راضی نگه دارند، در جستجوی تخلیه نگرانی روسیه نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پیامدهای عقب کشیدن روابط شخصی همراه خود مسکو بیم داشتند.

در واقع اجتناب کرده اند ابتدا خاص بود کدام ممکن است صهیونیست ها امکانات مدیریت موضع شخصی در قبال فاجعه اوکراین را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور خارجه اسرائیل در اولین پاسخ شخصی به عملیات نیروی دریایی روسیه در گرد و غبار اوکراین گفتن کرد کدام ممکن است روسیه حمله به اوکراین نقض انتقادی نظم در سراسر جهان بود. اسرائیل علاوه بر این حمایت شخصی را اجتناب کرده اند اولویت های در سراسر جهان با توجه به وضعیت شرق اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن فشار ها در قلمرو ابراز می تدریجی.

در آن نقطه، دیمیتری پولیانسکی، معاون فرستاده روسیه در گروه ملل متحد، در نشست ماهانه برای تصور مناقشه فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل، اجتناب کرده اند اسرائیل انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد کدام ممکن است بلندی های جولان بخشی جدایی ناپذیر اجتناب کرده اند سوریه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو تحمل حاکمیت اسرائیل است. بلندی های جولان سوریه را به رسمیت نمی شناسد.

این دلیل است، افسران اسرائیلی اجتناب کرده اند جمله نفتالی بنت، نخست وزیر، وانمود کردند کدام ممکن است در فاجعه اوکراین {بی طرف} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند راه حلی صلح جو شدند. اسرائیلی ها حتی سعی کردند همراه خود ماهیگیری اجتناب کرده اند آب گل آلود در فاجعه اوکراین میانجیگری کنند. با این حال رهبران روسیه حتی توصیه تل آویو را در تذکر نگرفتند.

با این حال اخیرا وزارت خارجه اسرائیل کدام ممکن است صدها تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم کرده است، اجتناب کرده اند لغو عضویت روسیه در شورای حقوق بشر گروه ملل حمایت کرد.

این امر نگرانی روس ها را برانگیخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تیرگی روابط بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل آویو شد. وزارت امور خارجه روسیه اظهارات یایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل علیه مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت وی اجتناب کرده اند لغو عضویت روسیه در شورای حقوق بشر گروه ملل متحد را بخشی اجتناب کرده اند امتحان شده های اسرائیل برای تحریف درک جهان اجتناب کرده اند نبرد در فلسطین اشغالی توضیح دادن کرد.

وزارت خارجه روسیه در ادعا‌ای کدام ممکن است در اینترنت‌موقعیت یابی شخصی آشکار کرد، ذکر شد: «ما شاهد حمله ها فاصله‌ای علیه روسیه هستیم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر خارجه اسرائیل در 7 آوریل تصمیمی مبنی بر افتادگی عضویت روسیه در شورای حقوق بشر را تأیید کرد.

این در حالی است کدام ممکن است رسانه های صهیونیستی به طور در عمق به فشار های دیپلماتیک بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل آویو پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا وزارت خارجه روسیه را برجسته توضیح دادن کردند.

جامعه اسرائیلی «ماکان» {در این} زمینه {به بخشی} اجتناب کرده اند ادعا وزارت خارجه روسیه ردیابی کرد کدام ممکن است «اظهارات یایر لاپید چیزی جز امتحان شده برای انحراف ملاحظه گروه جهانی اجتناب کرده اند مناقشه فلسطین است کدام ممکن است تمدید شده‌ترین نبرد {در این} ملت محسوب می‌شود. اسرائیل به اشغال بوتلگ سرزمین های فلسطینی شکسته نشده می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور پیوسته در جاری تحمیل الحاق سرزمین های فلسطینی به حاکمیت شخصی است.

رسانه های صهیونیستی علاوه بر این به نقل اجتناب کرده اند بخشی اجتناب کرده اند ادعا وزارت خارجه روسیه نوشتند کدام ممکن است اکنون 2 میلیون فلسطینی در عوامل مختلف جهان مسکن می کنند. نوار غزه اکنون به زندانی در خارج از درب تغییر شده است کدام ممکن است ساکنان آن به مدت 14 سال در شرایط سختی کدام ممکن است اسرائیل اجتناب کرده اند طریق اقیانوس، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا به آنها تحمیل کرده است، مسکن کرده اند.

رسانه ها ادعا روسیه علیه اسرائیل را خوب حمله غیر دیپلماتیک توضیح دادن کردند.

علاوه بر این این، وزارت خارجه روسیه گفتن کرد کدام ممکن است کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا اجتناب کرده اند شکسته نشده اشغال فلسطین توسط اسرائیل بی اطلاع هستند.

این حمله بی‌سابقه روسیه به تل‌آویو در حالی صورت می‌گیرد کدام ممکن است روس‌ها پیش اجتناب کرده اند این موضع خاصی در قبال تجاوزات اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال سرزمین‌های فلسطینی نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در جریان حمله ها اثیری اسرائیل به مواضع سوریه در گرد و غبار سوریه، رفتار آنها متعادل بود. انجام اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشتن داری را اعمال کنید.

با این حال اکنون کدام ممکن است روسیه در انتقاد اجتناب کرده اند پوشش های اسرائیل علنا ​​رژیم را به جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال سرزمین های فلسطینی متهم کرده است، دلالت بر آن دارد مرحله جدیدی در روابط مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل آویو تحریک کردن شده است کدام ممکن است قبلاً نبود. فاجعه دیپلماتیک روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی پس اجتناب کرده اند حمله پرخطر وزارت خارجه 2 ملت {به یکدیگر} بالقوه است تحریک کردن مرحله جدیدی در روابط تل آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو باشد.

رژيم صهيونيستي همواره اميدوار {بوده است} كه مسكو توانایی داشته باشد تأثیر می گذارد شخصی را در مواقعي كه اقدامات متحدان روس شخصی به ويژه ايران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوريه مزیت تل آويو را تهديد مي كند، محدود كند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اين رو در صدد تحكيم روابط ديپلماتيك شخصی همراه خود روس ها برآمد.

با این حال در پی فاجعه دیپلماتیک بین 2 طرف بر اوج مواضع وزیر خارجه اسرائیل در قبال مسکو، احتمالا معادلات جدیدی پدیدار احتمالاً وجود خواهد داشت. در واقع باید ملاحظه داشت کدام ممکن است اسرائیل تحت هیچ شرایطی در موقعیت به مدیریت مکان شخصی در فاجعه اوکراین نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگزیر باید بین رضایت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل مجازات ها آن یکی را انواع تدریجی.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر