خوش شانسی موتورسوار پس از برخورد با تریلیگروه ویدئو الف،  
4010224056

یک موتورسوار به دلیل انحراف ناگهانی در جاده به یک تریلی در حال حرکت برخورد کرد و خیلی خوش شانس بود که زیر چرخ‌های تریلی نرفت.