داروها غذایی مفید در هنگام آلودگی هوا


ایمنا می نویسد: کشف کردن اینکه همراه خود ملاحظه به آلودگی هوا چه باید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نباید کرد، خواستن به رژیم غذایی صحیح در زمان آلودگی هوا، ویتامین های ضد آلودگی، انواع بهتر از وعده های غذایی در روزهای آلوده، مصرف کردن غذاهای تشکیل آنتی اکسیدان، نوشیدنی های مفید ضد هوا. آلودگی

آلودگی هوا به معنای وجود خوب هر دو تعدادی از آلاینده اجتناب کرده اند جمله کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، گازها، بوها، دود، دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکستر بادی در خارج از درب در بخشها، خواص را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوام مختلف است کدام ممکن است ممکن است برای انسان، محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات آسیب رسان باشد. نکته تولید دیگری در رئوس مطالب آلودگی هوا تحمیل مزاحمت برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستن به اموال است.

مشکلات آلودگی در همه شهرها مشخص است، با این حال در زمستان پدیده ای کدام ممکن است بیشتر اوقات در شهرهای عظیم رخ می دهد وارونگی است. انقلاب خوب پدیده جوی است کدام ممکن است در آن هوای خنک به پایین نزدیکتر است. {در این} حالت آلودگی بین لایه های هوا به دام افتاده بودند. در اولین صبح زمستان میزان آلودگی به کمتر از می رسد از هوا سرماخوردگی تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب و دنج کردن هوا در کل روز به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند این مورد کاسته تبدیل می شود.

بر مقدمه گزارش جهانی بار بیماری در سال 2013 (قدرت عکس ولتایی 2013)، آلودگی هوا سالانه بیش اجتناب کرده اند سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست هزار نفر را می کشد. تنفس مداوم خواستن بی نظیر ماست، از هر خوب اجتناب کرده اند ما روزانه منطقی3000 گالن هوا تنفس می کنیم.

این بدان معناست کدام ممکن است روزانه از هوا وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ریه ها خارج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آن هوا خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلوده باشد، ریه ها، تنها تأمین اکسیژن هیکل، کشف نشده خطر رفتن بسیاری از آلودگی اجتناب کرده اند هیکل ما هستند. {در این} تکنیک منتقل کردن.

لزوم رعایت رژیم غذایی صحیح در مواقعی کدام ممکن است هوا آلوده است
ذرات فوق العاده ریز به موجود در برونش ها تأثیر می گذارد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه ها را مختل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلوده می کنند کدام ممکن است در نتیجه COPD را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسم تبدیل می شود. با این حال همراه خود اطلاع اجتناب کرده اند نوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت این آلودگی در هوا، اجباری است داده ها دقیقی در اختیار متخصصان بهداشتی ملت قرار گیرد به همان اندازه در مواقع بحرانی، بسته به نوع آلودگی، مؤثرترین فرآیند را حاضر دهند. به عموم

تحقیقات نماد داده است کدام ممکن است بسیاری اجتناب کرده اند وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نوشیدنی ها} می توانند به پاکسازی مجاری تنفسی کمک کنند. فوق العاده ضروری است کدام ممکن است به همان اندازه حد امکان همراه خود پرهیز اجتناب کرده اند کار در هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان، این داروها غذایی را به رژیم غذایی روزانه شخصی اضافه کنید به همان اندازه هیکل خواهید کرد به سمت آلودگی مقاوم‌تر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل جانبی کمتری داشته باشد.

جدا از این، هوای موجود در ساختمان در زمان آلودگی خارج از درب ایمن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ضروری است کدام ممکن است به همان اندازه حد امکان انتخاب ها سراسری هر دو فراملی با توجه به میزان آلودگی در یک واحد ملت هر دو حتی خوب جهان جغرافیایی متعهد شدن شود. در این متن خواهید کرد را همراه خود غذاهای ضد تحریک شناخته شده می کنیم. برای کاهش خطر همراه خود خوردن تا حد زیادی آن.

با توجه به آلودگی هوا چه غذاهایی مفید هستند؟

بهتر از وعده های غذایی در روزهای آلودگی هوا
در هوای آلوده برخی اجتناب کرده اند داروها غذایی کدام ممکن است خاصیت خنثی کننده داروها سمی فعلی در هوا را دارند باید خوردن شوند. علاوه بر این خوردن غذاهای تشکیل آنتی اکسیدان های سلنیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتاکاروتن طرفدار تبدیل می شود. هنگامی کدام ممکن است هوای استنشاقی آلوده تبدیل می شود، از غیر متعارف های آزاد در هیکل ساخت تبدیل می شود کدام ممکن است قابلیت شخص را در انجام کارهای روزمره کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در دراز مدت ممکن است در نتیجه بیماری های مزمن یادآور مشکلات قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از بیشتر سرطان ها شود. . برای کاهش مجازات ها تجمع غیر متعارف های آزاد در هیکل، خوردن آنتی اکسیدان ها را در رژیم غذایی افزایش دهید. سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه هایی یادآور طالبی، انبه، کدو تنبل، فلفل، اسفناج، کلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زردآلو تشکیل بتاکاروتن هستند. سلنیوم علاوه بر این در غذاهای دریایی، مرغ، نان، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات درست کشف شد تبدیل می شود.

ویتامین های ضد آلودگی

چه {در خانه}، چه در دفتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه پایین فرمان، اجتناب کرده اند غذاهایی یادآور کرفس، اسفناج، گوجه فرنگی، لیموترش، نارنگی، پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهو سرشار اجتناب کرده اند ویتامین C بیشترین استفاده را ببرید. در واقع خوردن جوانه گندم، روغن های طبیعی، گردو، بادام، زیتون، جگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات برگ بی تجربه کدام ممکن است دارایی ها ویتامین E هستند را {فراموش نکنید}. ویژه به ویژه اگر حرفه خواهید کرد صرف زمان بیشتری در خارج اجتناب کرده اند منزل باشد. این ویتامین ممکن است مسمومیت ناشی اجتناب کرده اند آلودگی هوا را خنثی تدریجی. دارایی ها خوشایند ویتامین D شیر، کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرده تخم مرغ هستند کدام ممکن است باید در رژیم غذایی روزانه خواهید کرد باشند.

پکتین بخور!

غذاهای غنی اجتناب کرده اند پکتین سرب فعلی در هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند ورود سرب به سلول های هیکل. مصرف کردن خوب سیب در روز ممکن است نتایج آلودگی هوا را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه هایی یادآور پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید توت فرنگی سرشار اجتناب کرده اند پکتین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش نتایج آلودگی هوا مفید هستند.

لبنیات کم چرب بخورید

در هوای آلوده باید تا حد زیادی اجتناب کرده اند همه وقت شیر، ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست بنوشید، از فسفر، منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم فعلی در لبنیات سموم را خنثی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوارشی ناشی اجتناب کرده اند آلودگی هوا را کاهش می دهد، باید شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات بنوشید. بیش اجتناب کرده اند پیش.

خوردن شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های آن {به دلیل} وجود ترکیبات صحیح برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمو میکرو ارگانیسم های مفید کدام ممکن است از بین بردن ادرار، مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را ترتیب می کنند، باعث ناخوشایند شدن مخاط فوقانی تنفس، مری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکم، کاهش تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های گوارشی تبدیل می شود.

ضعیف کلسیم باعث افزایش توسل به سرب تبدیل می شود

اشخاص حقیقی تحت تأثیر ضعیف کلسیم تا حد زیادی به سرب آلوده می شوند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است گیرنده های فلزی 2 ظرفیتی به صورت تهاجمی در هیکل انسان رقبا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این گیرنده ها اجتناب کرده اند در گذشته همراه خود داروها معدنی می خواست هیکل یادآور آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم اشباع شده باشند، هیکل کمتر به سرب آلوده تبدیل می شود به همان اندازه اجتناب کرده اند آلودگی بیش اجتناب کرده اند حد سرب جلوگیری شود. بیشتر است لبنیات کدام ممکن است تأمین غنی اجتناب کرده اند کلسیم هستند تا حد زیادی خوردن شود.

چربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل صورتی ممنوع!

در روزهایی کدام ممکن است آلودگی هوا بیش از حد است، اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای چرب ویژه به ویژه چربی های قوی حیوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی ، از خوردن این گونه وعده های غذایی تنها کاهش قوای بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی خواهید کرد را در کل روز جدی تر می تدریجی. پس اجتناب کرده اند خوردن تنقلات کم قطعا ارزش آن را دارد یادآور سیب زمینی سرخ کرده، پفک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشابه کدام ممکن است توسل به قطعات مفید هیکل را مختل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج عقب کشیدن آلودگی هوا را تحریک کردن می کنند، غافل نشوید. خوردن موادی یادآور سوسیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالباس {به دلیل} وجود داروها شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهدارنده جدا از خطرناک بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها زا بودن شخصی به شخصی، برای ساکنین شهرهای دارای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای ناسالم طرفدار نمی شود.

سیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز بخورید

سیر، پیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره فرنگی به شبیه به ابعاد کدام ممکن است محرک هستند تشکیل از گوگرد هستند کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند غشای مخاطی تجهیزات تنفسی دفاع کردن تدریجی.

مصرف کننده آب فراوان را {فراموش نکنید}

مصرف کننده آب بیش از حد به کلیه ها {کمک می کند} به همان اندازه اجتناب کرده اند شر نمک های اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاینده هایی کدام ممکن است برای مدت مختصر تری در هیکل باقی می یادآور خلاص شوند.

کسب اجتناب کرده اند خودرو ممنوع!

در روزهای آلودگی هوا، میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را نباید اجتناب کرده اند وسایل نقلیه‌هایی کدام ممکن است میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات اخیر در جاده می‌فروشند هر دو اجتناب کرده اند فروشگاه‌هایی کدام ممکن است سبزی‌های شخصی را پوست اجتناب کرده اند مغازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاده رها می‌کنند، خریداری کرد.

غذاهایی کدام ممکن است تشکیل آنتی اکسیدان هستند

آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آسیب سلولی جلوگیری می کنند. این ترکیبات می توانند خالص هر دو مصنوعی باشند.

لوتئین: این گروه اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان ها در کلم (کلم بروکلی، گل کلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ کلم)، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات نشاسته ای (ذرت، نخود فرنگی)، تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات برگ دار کشف شد تبدیل می شود.

سلنیوم: ماده معدنی فعلی در غذاهای طبیعی، تخم مرغ، مرغ، گوشت صورتی، حبوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی.

کاروتنوئیدها: رنگدانه هایی کدام ممکن است باعث رنگ زرد نارنجی میوه هایی یادآور هویج، خربزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب زمینی می شوند.

لیکوپن: ماده شیمیایی فعلی در میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات صورتی رنگ، اجتناب کرده اند جمله گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خربزه.

ویتامین A: هویج، سیب زمینی، سبزیجات همراه خود برگ تیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید زردآلو به وفور کشف شد تبدیل می شود.

ویتامین C: در مرکبات، سیب زمینی، آناناس، کلم بروکلی، اسفناج را انتخاب کنید و انتخاب کنید توت ها کشف شد تبدیل می شود.

ویتامین E: مغزها، کره بادام زمینی، جوانه گندم، اسفناج، سویا، ماهی، آووکادو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن های طبیعی تشکیل این ویتامین هستند.

گوجه فرنگی، توت، فلفل، هویج، اسفناج، زردچوبه، زنجبیل، دانه کتان، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات درست نیز دارای خواص ضد التهابی هستند.

تحقیقات {انجام شده} توسط کینگز کالج لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ناتینگهام نماد می دهد کدام ممکن است آووکادو، اسفناج را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای غنی اجتناب کرده اند ویتامین E اجتناب کرده اند آسیب هوا در ریه ها جلوگیری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن روزانه آنها طرفدار تبدیل می شود.

چرا خوب تکنیک رژیم غذایی برای نبرد همراه خود آلودگی متعهد شدن کنیم؟
اگرچه بالقوه است مراقب بهزیستی شخصی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای مفید زیادی را در رژیم غذایی روزانه شخصی بگنجانید به همان اندازه مفید بمانید، با این حال بالقوه است ندانید کدام ممکن است آنتی اکسیدان های فعلی در گوجه فرنگی اخیر هر دو سایر وعده های غذایی ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی. دستی نفس بکش

خوردن چنین غذاهایی برای جلوگیری اجتناب کرده اند آلودگی هوا 9 تنها روشی مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان است، اما علاوه بر این باعث صرفه جویی نیز تبدیل می شود. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف زیست محیطی به موقعیت شخصی در بالای همه چیز آلودگی هوا شکسته نشده می دهند، خوشایند وعده های غذایی مصرف کردن ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه گام های مفیدی کمک خواهد کرد که شما افزایش سیستم دفاعی هیکل شخصی برای نبرد همراه خود آلودگی هوا بردارید.

به همین دلیل سالادی کدام ممکن است برای ادغام کردن آووکادو، کلم بروکلی، گوجه فرنگی، روغن بذر کتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن زیتون باشد خوب شام برتر برای شما ممکن است {خواهد بود} کدام ممکن است به کاهش نتایج آلودگی هوا {کمک می کند}.

نوشیدنی های مفید به سمت آلودگی هوا
در هوای آلوده خوردن هویج، سیب، زنجبیل، لیمو، گریپ فروت، آب زنجبیل، چای بی تجربه زنجبیل، چای زنجبیل همراه خود عسل، لیمو، زنجبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نعناع طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند هیکل به سمت آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت هیکل دفاع کردن تدریجی. . {برای حفظ} آن

علاوه بر این بیشتر است مایعاتی را به خاطر داشته باشید کدام ممکن است تشکیل آنتی اکسیدان هستند به همان اندازه اجتناب کرده اند ورزش غیر متعارف های آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب سلولی جلوگیری شود. میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات جدا از اینکه در دسته مایعات قرار می گیرند، آنتی اکسیدان بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر فعلی از آنها باعث از بین بردن آلودگی اجتناب کرده اند هیکل تبدیل می شود.

بعد اجتناب کرده اند میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات، غلات درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات این خاصیت را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه از بین بردن آلودگی اجتناب کرده اند هیکل می شوند. ماهی علاوه بر این هیکل را پاکسازی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است تشکیل امگا، سلنیوم، ید، روی، آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منیزیم است، برای کاهش تاثیر آلودگی بر هیکل فوق العاده طرفدار تبدیل می شود.

انتهای پیام