دارو برای مردم گران نمی شود/ پرداخت مطالبات گیاهان دارویی از بیمه و وزارت بهداشت


به گزارش ایرنا، مجید فراهانی از سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طرح اصلاح سیاست پولی دارو، اظهار داشت: طبق نظر همه کارشناسان، نحوه پرداخت یارانه، یارانه داوری در حال حاضر ناکارآمد است و دولت سیزدهم به نحوی عمل خواهد کرد. این روش را تغییر دهید تا یارانه از طریق پوشش بیمه ای به مردم و مصرف کننده نهایی پرداخت شود نه اینکه به واردکننده یا سازنده دارو پرداخت شود.

وی افزود: برای بهبود نحوه پرداخت یارانه دارو، اقدامات و تمهیدات لازم در سطح دولت انجام شده و حتی تفاهم نامه ای در قالب تقسیم کار ملی با جدول زمانی مشخص تدوین شده است. برای نهادهای مربوطه همانطور که رئیس جمهور گفت این طرح به گونه ای اجرا می شود که هزینه های مردم برای درمان افزایش پیدا نکند.

معاون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: یکی از موارد مهمی که در تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفت این است که جمعیت کشور به طور کامل تحت پوشش بیمه قرار دارند. تا امروز بیش از 6 میلیون نفر بیمه شده اند و اعتبارات آن از بودجه سال جاری تامین می شود که در جدول تبصره 14 6 میلیارد تومان است.

فراهانی تاکید کرد: داروهای جدیدی که قبلا کشف شده بود با اجرای این طرح افزایش قیمت پیدا می کند اما این افزایش به دست مردم نمی رسد و حتی این داروها با پوشش بیمه ای در اختیار مردم قرار می گیرد.

با یادآوری اهمیت تقویت بیمه ها برای اجرای این طرح؛ وی گفت: از ابتدای سال تاکنون 8 میلیارد تومان از محل توزیع وام های مصوب سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شده است تا بیمه سلامت بتواند تمامی بدهی خود را به مراکز درمانی مختلف طرف قرارداد پرداخت کند. . و همچنین بیمه 100 درصدی نیروهای مسلح تا این لحظه مبلغ اختصاص یافته را یک بار دریافت کرد.

معاون سلامت و حفاظت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: در پایان خرداد ماه امسال 8 میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و هفته گذشته نیز 8 میلیارد تومان تخصیص یافت.

فراهانی تاکید کرد: از وزارت بهداشت خواسته شد تا لیست تمام طلبکاران شرکت های دارویی و تامین کننده پزشکی را به صورت مستقیم اعلام کند تا بدهی آنها به طور کامل پرداخت شود تا بدهی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمه ها به شرکت های دارویی و تامین کننده پزشکی باشد. تماما پرداخت شده. .

وی در پایان تاکید کرد: برای حضور پررنگ شرکت های بیمه در این طرح ملی هفته آینده مبلغ آن به حساب واریز می شود.