دخالت آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات را پیچیده می کند


به گزارش ایسنا، شیخ «نبیل کاووک» یکی از اعضای شورای مرکزی حزب الله لبنان امروز در سخنانی با بیان اینکه مقاومت امروز در تحکیم مرزها و حقوق و حفظ عزت و ثروت حیاتی است و اولین عامل در تقویت لبنان است، گفت: . مواضع در برابر چالش ها و جاه طلبی های رژیم صهیونیستی.

وی تصریح کرد: مقاومت امروز از منظر نظامی، سیاسی و مردمی رو به افزایش است و دشمنان در حال افول هستند. کسانی هستند از جمله سیاستمداران، احزاب و دیپلمات ها که منتظر فرصتی هستند تا از پشت به مقاومت خنجر بزنند و این دیگر مشکلی پنهان نیست.

شیخ کاووک ادامه داد: خنجری که 40 سال پیش مردم صبرا و شتیلا را به قتل رساند، نفرت تراوش می کند. شبه نظامیان لبنانی با کمک دشمن اسرائیلی مرتکب جنایت شدند، اما عاملان آن هنوز به دست عدالت سپرده نشده اند. حالا امروز منتظر فرصت مناسب هستند تا از پشت به مقاومت خنجر بزنند.

وی تاکید کرد: دخالت آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری را پیچیده می کند و وحدت ملی را تهدید می کند، زیرا آمریکا می خواهد رئیس جمهور را به چالش بکشد و مردم رئیس جمهوری می خواهند که فرصت نجات کشور، توقف وخامت و وخامت اوضاع را داشته باشد. بحران ها را حل کند، زیرا کشور نمی تواند بحران های بیشتری را تحمل کند.